Press release from Companies

Publicerat: 2017-08-17 13:53:34

MedicPen AB: Konsortiet MedicCare har vunnit NOPII-upphandlingen

Styrgruppen för NOPII har utvärderat och godkänt två inkomna anbud. Konsortiet MedicCare där MedicPen ingår har vunnit upphandlingen. Om beslutet inte överklagas har parterna för avsikt att ingå ett avtal efter den 28 augusti då överklagandeperioden är över.    

NOPII (Nordjysk Platform Innovative Indkøb) är ett projektsamarbete mellan nio kommuner på Nordjylland i Danmark med målsättningen att utveckla en tvärkommunal modell för innovativa insatser inom äldreomsorg, sjukvård och handikappomsorg.  

Bolaget har för avsikt att senare förtydliga vilka konsekvenser detta får för MedicPen.

MedicPen AB har i samråd med AktieTorget kommit överens om att handeln i bolagets aktie återupptas idag klockan 15.00.

Mer information om upphandlingen och NOPII finns här: http://nopii.vesthimmerland.dk/ 

Skälet till handelsstoppet är att informationen om att MedicCare vann upphandlingen publicerades på NOPIIs hemsida innan informationen publicerades av bolaget.

För mer information kontakta:

MedicPen AB (publ), Fredrik Westman, VD, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige Tel: +46 40-100 800 eller mobil + 46 738 145 215. Eller besök www.medicpen.com

Denna information är sådan information som MedicPen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2017.

Om Medicpen 

MedicPen ska utveckla, tillverka och sälja produkter som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT miljöer. Bolaget är noterat på AktieTorget och har sitt säte i Lomma.

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB