Hem

Reports

Publicerat: 2017-08-18 09:00:00

ahaWorld AB: DELÅRSRAPPORT Q2

AHAWORLD AB (PUBL) 1 APRIL 2017 - 30 JUNI 2017

Bingo med all-time high samt ökad kontroll på kostnadssidan skapar förbättrat resultat trots investeringar i framtida utveckling. 

Kvartalet och halvåret har i övrigt gått i rätt riktning. Vår bingo presterar all-time high och ökar med +9% mot Q2 2016. Vårt arbete med att effektivisera kostnaderna och samtidigt våga satsa på att utveckla in i framtiden ger resultat. Under Q2 har vi fortsatt att balansera våra marknadsinvesteringar rejält med en kostnadsbesparing på 80% mot Q2 2016.

Vi har förbättrat EBIT Q2 2017 med +10% mot Q2 2016 och +25% mot Q1 2017. EBITDA förbättras med +19% mot Q2 2016 och +40% mot Q1 2017. Det är det bästa resultat sedan Q1 2016 och kostnaderna har minskat med 15% mot Q2 2016 och 4% mot Q1 2017 - den lägsta  sedan Q4 2015. Vi är på rätt väg och nu bedömer vi att  volymerna ska öka igen. Skillnaderna i volymerna mellan Q2 2016 och 2017 ligger i förra årets satsning i affiliate-affären men i resultatet slår vår effektivitet igenom nu.

Halvåret visar på styrka trots negativa siffror. Den organiska verksamheten är stark. Bingot fortsätter att växa.  Vi har tecknat avtal med Finnplay om en ny casinoplattform och vi vill fortsätta bredda casino- och bingo verksamheten.  När casino-systemskiftet är klart kommer vi att öka investeringarna i marknadsföringen igen.

..................................

ANDRA KVARTALET 2017 -  SPELOMSÄTTNINGEN MINSKADE MEN RESULTATET  FÖRBÄTTRADES

· Koncernens spelöverskott uppgick till 3 679 KSEK (5 191).
· EBITDA förbättrades med 19% till - 1 479 KSEK (- 1 827). EBIT förbättrades med 10% till - 2 258 KSEK (- 2 517).
· Resultatet efter skatt och finansiella poster uppgick till - 1 967 KSEK (-1 673).
· Spelomsättning uppgick till 57 975 KSEK (133 860).
· Antalet nyregistrerade uppgick till 7 847 (23 253).
· Kundinsättningarna uppgick till 8 201 KSEK (15 453).

DELÅRSPERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI. ETT HALVÅR MED FOKUS PÅ OMSTÄLLNING OCH FRAMTIDEN

· Koncernens spelöverskott uppgick till 7 574 KSEK (9 734).
· EBITDA uppgick till -3 930 KSEK (-3 372). EBIT uppgick till -5 274 KSEK (-4 607).
· Resultatet efter skatt uppgick till -5 221 KSEK (-3 617).
· Antalet nyregistrerade kunder uppgick till 18 769 (31 505).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

· LOI med sydamerikanska förvärvet är förlängt till 31 oktober 2017.
· Peter Bertilsson ny styrelseledamot.
· Avtal med Yggdrasil signerat.
· Yggdrasil spelportfölj lanserad i casino-verksamheten.
· 90-bollars bingo godkänd av Malta Gaming Authority (MGA). Lanseras under Q3.
· Ansökan om casino licens på Malta påbörjad. Förväntas bli godkänd under Q3.
· Avtal tecknat med Myaffiliate.com avseende affiliatesystem.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Finnplay vald som ny casinoleverantör för casino verksamheten.
· Extra bolagsstämma den 7 augusti godkände införande av incitamentsprogram.

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB

Prenumeration