Press release from Companies

Publicerat: 2017-08-29 14:10:01

MedicPen AB: NOPII och MedicCare skriver avtal - upphandlingen överklagas ej

Inget överklagande har inkommit till NOPII vilket innebär att upphandlingen därmed vinner laga kraft. NOPII och konsortiet MedicCare, där MedicPen ingår, har för avsikt att skriva kontrakt under innevarande vecka.  

NOPII (Nordjysk Platform Innovative Indkøb) är ett projektsamarbete mellan nio kommuner på Nordjylland i Danmark med målsättningen att utveckla en tvärkommunal modell för innovativa insatser inom äldreomsorg, sjukvård och handikappomsorg.  

MedicPen har för avsikt att senare förtydliga vilka konsekvenser upphandlingen får för bolaget.

Mer information om upphandlingen och NOPII finns här: http://nopii.vesthimmerland.dk/ 

För mer information kontakta:

MedicPen AB (publ), Fredrik Westman, VD, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, + 46 738 145 215. Eller besök www.medicpen.com

Denna information är sådan information som MedicPen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2017.

Om Medicpen 

MedicPen ska utveckla, tillverka och sälja produkter som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT miljöer. Bolaget är noterat på AktieTorget och har sitt säte i Lomma.

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB