Press release from Companies

Publicerat: 2017-08-31 17:00:00

ahaWorld AB: Ahaworld lanserar nytt affiliatesystem för sin spelverksamhet

Ahaworld lanserar Myaffiliates som ny leverantör av affiliatesystem för sin partner-verksamhet. 

Myaffiliates.com är en av de ledande leverantörerna av affiliatesystem inom spelindustrin. Företaget har varit verksamma sedan 2007 och har etablerat sig hos många av de större operatörerna inom casino, bingo och finansiell betting. 

Under Q2 2016 startade Ahapartner.com som ett initiativ till att utveckla partnerskapstrategin för Ahaworlds olika casino och bingoverksamheter. I den uppstarten så etablerades också en teknisk lösning som anpassades på initiativ av Ahapartner. Med det växande antalet nya kunder som rekryterades i samband med den aggressiva marknadsföringen som genomfördes 2016, skapades också ökade krav på prestanda och funktionalitet. I samband med att Ahaworld under Q1 2017 beslutade om en omstart av affiliate satsningen bestämdes också att ny teknipartner skulle etableras. Myaffiliates.com valdes efter noggrann utvärdering. 

Krister Bergström säger:" Affiliation är en av de viktigaste rekryteringskällorna för oss. Den satsning som vi iscensatte 2016 visar på att våra varumärken är intressanta. Men vi såg snabbt att teknikstödet inte skalade upp med verksamheten och funktionaliteten inte var optimal för en bra och positivt utvecklande partnerskapsverksamhet. Med Myaffiliate.com får vi en partner som är specialister inom området och där vi kan skala upp igen och återuppta vår satsning inom affiliation."

Myaffiliation.com är live på Ahapartner.com fr.o.m 1 september 2017. 

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB