Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2017-09-01 08:22:23

ahaWorld AB: VD och styrelseledamot ökar aktieinnehavet i Ahaworld AB

VD, Krister Bergström, och styrelseledamotet samt tillika störste aktieägaren, Özkan Ego, ökar sitt innehav i ahaWorld AB.

VD, Krister Bergström, ökade sitt innehav via bolag med 20,000 aktier till ett snittpris av 1,73 kronor per aktie och Özkan Ego ökade sitt innehav via bolag med 20,365 aktier till ett snittpris av 1,80 kronor per aktie. 

Krister Bergström säger: "Vi är i en stark förändringsprocess som tar tid att genomföra. Det är viktigt att förstå. Vårt uppdrag är att skapa en lönsam verksamhet. Alla aktiviteter vi gör, små som stora, skall leda till målet för förändringen. Min och styrelsens tilltro till det vi genomför i nuet och över tid är fortsatt stark. Vi har en tydlig roadmap och den kommer att iscensättas steg för steg.

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB

Prenumeration