Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2017-09-01 16:42:38

ahaWorld AB: Utfall incitamentsprogram Ahaworld AB

Teckningsperioden för incitamentsprogrammet 2017-2019 i Ahaworld AB (publ), beslutat på extra bolagsstämman 7 augusti 2017, har slutförts.

Incitamentsprogrammet omfattar anställda, ledande befattningshavare och styrelseledamöter inom Bolaget. Programmet har tecknats till 85,61 procent vilket motsvarar 80 procent av de som ursprungligen omfattats av programmet och utspädningseffekten kommer att vara maximalt 746 959 aktier eller ca 4,25 procent av det totala antalet aktier och röster, baserat på antal aktier/röster i Bolaget per den 1 juli 2017. Optionsprogrammet innebär att bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 82 165,49 kronor.

Teckningsoptionerna överlåts till deltagarna till ett pris om 0,20 kronor per teckningsoption, vilket motsvarar marknadsvärdet enligt en extern oberoende värdering enligt Black & Scholes -modellen. Varje teckningsoption ger rätt till nyteckning av en (1) B-aktie till en teckningskurs per aktie om 3,30 kronor under perioden 10 januari 2019 till och med den 31 januari 2019.

Krister Bergström, VD Aha World AB säger:" Att majoriteten av de tilldelade optionerna tecknades visar på en styrka och en tilltro inom företaget på vår framtid. Det visar också på viljan att bidra till utvecklingen över tid. Som VD är det givetvis med glädje jag kan konstatera detta och vi ska tillsammans också säkerställa värdeutväxlingen för alla som investerat över tid."

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB

Prenumeration