Market Notices

Publicerat: 2017-09-25 10:14:50

Spotlight: Marknadsmeddelande 234/17 - Information om företrädesemission MedicPen AB

Sista dag för handel i bolagets aktie (MPEN) med rätt till tilldelning av uniträtter i emissionen är den 27 september 2017.

Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till uniträtter är den 28 september 2017.

För en (1) befintlig aktie av erhålls en (1) uniträtt. Innehav av nio (9) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit för 3 sek. En unit består av tre (3) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption serie TO 4 (3:9 á 1 sek)

En (1) vederlagsfri teckningsoption serie TO 4 berättigar till teckning av en (1) ny aktie under perioden 21 maj 2018 till och med 1 juni 2018.

Uniträtterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 4 oktober 2017 till och med den 16 oktober 2017.

Betalda tecknade units kommer handlas från och med den 4 oktober 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 4 oktober 2017 till och med den 18 oktober 2017.

Information om uniträtten: 

Kortnamn: MPEN UR
ISIN-kod: SE0010440917
Orderbok-ID: 144214
CFI: RSXXXX
FISN: MPEN/UR
Första handelsdag: 4 oktober 2017
Sista handelsdag: 16 oktober 2017
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad unit:

Kortnamn: MPEN BTU
ISIN-kod: SE0010440925
Orderbok-ID: 144215
CFI: ESXXXX
FISN: MPEN/BTU NV
Handelsperiod: 4 oktober 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 25 september 2017

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se 

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB