Hem

Market Notices

Publicerat: 2017-09-25 17:39:36

Spotlight: Marknadsmeddelande 237/17 - Information om företrädesemission MenuCard AB

Sista dag för handel i bolagets aktie (MENU B) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 27 september 2017.

Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 28 september 2017.

För en (1) befintlig aktie av erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av fjorton (14) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya aktier, serie B för 2,60 sek (5:14 á 2,60 sek).

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 5 oktober 2017 till och med den 24 oktober 2017.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 5 oktober 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 5 oktober 2017 till och med den 26 oktober 2017.

Information om teckningsrätten: 

Kortnamn: MENU TR B
ISIN-kod: SE0010440891
Orderbok-ID:144216
CFI: RSXXXX
FISN: MENU/TR B
Första handelsdag: 5 oktober 2017
Sista handelsdag: 24 oktober 2017
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad aktie:

Kortnamn: MENU BTA B
ISIN-kod: SE0010440909
Orderbok-ID:144217
CFI: ESXXXX
FISN: MENU/BT B NV
Handelsperiod: 5 oktober 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 25 september, 2017

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se 

Läs mer hos Cision
Läs mer om MenuCard AB

Prenumeration