More from the company

Publicerat: 2017-11-13 13:48:48

MedicPen AB: Uppdatering från MedicPen AB

Den tekniska utvecklngen av produkten är inne i sitt slutskede och en CE-märkt Medimi®Smart ska levereras till NOPII-kommunerna vid årsskiftet.

Leverans till NOPII-kommunerna

Upphandlingsprojektet är inne i en mycket hektisk fas där flera olika aktörer ska samköras. MedicPen ska tillsammans med bolagets samarbetspartners, CareConsult A/S, Falck Danmark och ett apotek gå in i ett pre-test som kommer att pågå under Q1 2018 för att därefter skalas upp. Detta innebär att MedicPen ska leverera fem Medimi®Smart runt årsskiftet, 30 i mars 2018 samt ytterligare 65 Medimi®Smart sommaren 2018.

Fredagen den 10 november genomfördes en utbildning i Aalborg där personal i NOPII-kommunerna utbildades i Medimi®Smart.

Teknisk utveckling och CE-märkning

Den tekniska utvecklingen av Medimi®Smart är inne i sitt slutskede vilket innebär att bolaget arbetar med slutförandet av mjuk- och hårdvara samt verifieringar och valideringar. Inte minst upptar regulatoriska frågeställningar mycket tid i form av dokument som inom kort ska skickas till Läkemedelsverket i syfte att CE-märka Medimi@Smart. Vi beräknar att produkten ska vara CE-märkt runt årsskiftet.

Nyemissionen

Genomförandet av nyemissionen gick bra och bolaget ges därmed möjlighet att fokusera på väsentliga uppgifter framöver, till exempel genomföra försäljningsinsatser i Danmark, påbörja förberedelserna för att introducera Medimi@Smart i USA, samt starta insatser i ytterligare lämpliga länder.

I nyemissionen har MedicPens styrelseordförande och VD tecknat vardera 33 333 BTU, vilket motsvarar 99 999 aktier och 33 333 teckningsoptioner vardera.

VD:s kommentar

"MedicPen befinner sig i en mycket intressant och intensiv fas där många viktiga delar nu ska falla på plats. I Q1 2018 kommer bolagets styrelse att samlas för att ha en strategidag. Målet är att fatta en rad strategiska beslut om marknad och försäljning, produktutveckling och produktion samt en rad andra väsentliga frågeställningar. Jämte detta kommer vi de närmaste månaderna att bearbeta ytterligare kommuner i Danmark som visat intresse för Medimi®Smart", säger Fredrik Westman, VD MedicPen AB.

För mer information kontakta:

MedicPen AB (publ), Fredrik Westman, VD, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, + 46 738 145 215. Eller besök www.medicpen.com

Om Medicpen

MedicPen ska utveckla, tillverka och sälja produkter som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT miljöer. Bolaget är noterat på AktieTorget och har sitt säte i Lomma. 

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB