Press release from Companies

Publicerat: 2017-11-22 11:08:34

ahaWorld AB: Delårsrapport Q3 - 1 juli - 30 september 2017

TREDJE KVARTALET 2017 - Kraftigt förbättrat resultat, totalomsättningen ökade starkt, något svag nedgång av spelvolymerna men förbättrade marginaler på spelomsättningen. Företaget har fokus på leverans och förbättrad effektivitet fortsatt. 

Q3 2017  

· Koncernens spelöverskott uppgick till 3 284 KSEK (3 579).Totala omsättningen förbättrades med 35% till 5 441 KSEK (4 039).
· EBITDA förbättrades med 70% till - 850 KSEK (- 2 823). EBIT förbättrades med 64% till - 1 257 KSEK (- 3 463).
· Resultatet efter skatt förbättrades med 56% och uppgick till - 1 256 KSEK (-2 825).
· Spelomsättning uppgick till 72 121 KSEK (147 428). Stark förbättring av marginalerna som påverkar spelöverskottet positivt.
· Antalet nyregistrerade uppgick till 5 366 (7 479). Kundinsättningarna uppgick till 7 900 KSEK (13 386).

DELÅRSPERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER. 

· Koncernens spelöverskott uppgick till 10 899 KSEK (13 313). Totala intäkter uppgick till 15 502 KSEK (15 644).
· EBITDA förbättrades med 24% och uppgick till -4 678 KSEK (-6 196).
· EBIT förbättrades med 20% och uppgick till -6 430 KSEK (-8 070).
· Resultatet efter skatt uppgick till -6 479 KSEK (-6 442).

Kvartal 3 var ett intensivt kvartal på många sätt för vår koncern. Detta blev kvartalet där mycket av våra förändringsaktiviteter lanserades. Ett kvartal där vi också satte organisationen för framtiden och där flera av milstolparna i vår roadmap levererades. 

Förändringsarbetet fortsätter att gå i rätt riktning. Kostnaderna har fortsatt minska med 10,5% och EBIT för Q3 2017 mot Q3 2016 har förbättrats med hela +64%. Vår bingo presterar all-time high igen och ökar med +3% mot Q3 2016 och därmed tar vi ytterligare marknadsandelar. 

Under Q3 har vi fortsatt att balansera våra marknadsinvesteringar med en kostnadsbesparing på 96% mot Q3 2016. Vi når ändå nästan samma volymer Q3 2017 som Q3 2016 med endast 8% differens på spelintäkterna medans de totala intäkterna ökade med +35%. 

Vi ser tydliga trendbrott avseende spelvolymer (antal bets) mot föregående kvartal 2017 samt att antalet aktiva kunder ökar kraftigt under sista månaden och under första delen av Q4. Casinoprojekten ser ut att få den effekt vi räknat med.  Det vi ser under den första delen av Ahacasino's verksamhet på den nya plattformen är att siffrorna ökar och alla nyckeltalen visar på positiv utveckling. 

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB