Market Notices

Publicerat: 2017-11-23 17:28:58

Spotlight: Marknadsmeddelande 299/17 - Information om MedicPen AB:s teckningsoption

Första dag för handel med MedicPens teckningsoptioner MPEN TO 4 är den 28 november 2017.

  

En (1) teckningsoption MPEN TO 4 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Bolagets aktier under perioden 2 maj - 16 maj 2018. Teckningskursen kan dock inte understiga 1,25 kr/aktie eller överstiga 2,00 kr/aktie. Teckningsperioden är den 21 maj 2018 till och med den 1 juni 2018.

Information om teckningsoptionen:
Kortnamn: MPEN TO 4
ISIN-kod: SE0010440933
Orderbok-ID: 430C
CFI: RWXXXX
FISN: MPEN/TO 4
Första dag för handel: 28 november 2017
Teckningsperiod: 21 maj 2018 - 1 juni 2018
Marketsegment/no: ATSE
MIC Code: XSAT

Stockholm den 23 november 2017

AktieTorget
08-511 68 000
e-post info@aktietorget.se 

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB