Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2017-11-24 11:12:53

EQL Pharma AB: EQL Pharma tecknar avtal med ledande generika företag

EQL Pharma har tecknat ett treårigt samarbetsavtal, med möjlighet till förlängning, med ledande generikaföretag avseende läkemedlet Kaliumklorid. Avtalet innebär att försäljningen av läkemedlet på den norska, danska och finska marknaden kommer skötas av samarbetspartnern.

EQL bedömer att lönsamheten blir likartad som om bolaget säljer på egen hand men att andra fördelar överväger som tex en mindre rörelsekapitalbindning och högre penetration. Samarbetet sker genom en vinstdelning där parterna får en i förväg bestämd procentuell andel. Detta innebär att omsättningen från affären och täckningsbidraget från affären blir en och samma sak för EQL Pharmas del.

Lanseringen av Kaliumklorid i Sverige och Danmark beräknas ske under H1 2018, följt av Norge och Finland under 2019.

Kaliumklorid EQL Pharma är en del av EQL Pharmas långsiktiga satsning på nya strategiska nisch-generika med liten eller ingen konkurrens. Den totala omsättningen i Sverige och Danmark är cirka 140 mkr årligen och det finns för tillfället en konkurrent i tillägg till originalbolaget.

Läs mer hos Cision
Läs mer om EQL Pharma AB

Prenumeration