Press release from Companies

Publicerat: 2017-12-19 09:16:12

MedicPen AB: Ansökan om CE-märkning av Medimi®Smart skickad till Läkemedelsverket

Ansökan som ligger till grund för en CE-märkning av bolagets Medimi®Smart är nu inskickad till Läkemedelsverket. Målsättningen att leverera CE-märkta Medimi®Smart till de danska kommunerna och starta pre-test vid årsskiftet kvarstår.

Leverans till NOPII-kommunerna i januari

Vi är nu på väg in i en fas som benämns pre-test vilken ska pågå under Q1 2018 för att därefter skalas upp och i slutet av 2018 omfatta 100 Medimi®Smart. MedicPen ska leverera fem Medimi®Smart i januari, 30 i mars 2018 samt ytterligare 65 Medimi®Smart sommaren 2018.

Teknisk utveckling och CE-märkning

Bolaget har de senaste månaderna i det närmaste enbart fokuserat på att slutföra den tekniska utvecklingen av Medimi®Smart och färdigställa verifieringar, valideringar samt dokumentation. Ansökan har nu skickats till Läkemedelsverket i syfte att CE-märka Medimi@Smart. Vi inväntar nu besked från Läkemedelsverket och beräknar att produkten ska vara CE-märkt runt årsskiftet.

VD:s kommentar

"MedicPen är nu mycket nära att kunna leverera de första CE-mäkta Medimi®Smart till de danska NOPII-kommunerna. Vi kommer därefter att fokusera på de ytterligare leveranser som ska ske under 2018. Samarbetet med våra partners och NOPII-kommunerna sker i positiv anda och det blir alltmer uppenbart att intresset för vårt system är stort från såväl kommuner som medier i Danmark", säger Fredrik Westman, VD MedicPen AB.

Denna information är sådan information som MedicPen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 december 2017.

För mer information kontakta:

MedicPen AB (publ), Fredrik Westman, VD, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, + 46 738 145 215. Eller besök www.medicpen.com

Om Medicpen

MedicPen ska utveckla, tillverka och sälja produkter som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT miljöer. Bolaget är noterat på AktieTorget och har sitt säte i Lomma. 

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB