More from the company

Publicerat: 2017-12-21 16:59:38

Medfield Diagnostics AB: VD-brev från Medfield Diagnostics AB 2017-12-21

Utveckling
Utvecklingen av MD100 fortsätter med starkt fokus på att göra systemet redo för verifiering, validering av prestanda och vidare CE-certifiering.

För att öka kvaliteten i arbetet och för att minska projektrisker har bolaget valt att samarbeta med Intertek som Notified Body. Det betyder att vi samverkar i planering av aktiviteter, säkerställer att milstolpar identifieras och att beslutspunkter hålls. Bolaget har också blivit re-certifierat och följer nu ISO 13485-2016.

Studier, projekt och IP
Som ett resultat av att Sahlgrenska anställt fler kvalificerade medarbetare ökar nu inklutionen i studierna VGR01 och TICH01, vilket nu innebär 32 respektive 47 patienter. Studierna i Norge och i Australien är i uppstartsfas och kommer inom kort att vara igång.
Bolaget är nu i slutfasen av Eurostarprojektet "Strokefinder" där en Clinical Demo genomförts tillsammans med South West Ambulance Service Trust (SWAST), i Storbritannien. Feedback som presenterats stärker vår uppfattning att vi har en mobil produkt som är lätt att handha för användaren.
Tillsammans med Chalmers fortsätter arbetet i projektet "ChaseOn" för att utveckla sensor- och antennsystem. För detta engagemang har bolaget finansiellt stöd från Vinnova.
Samarbetet med Chalmers Tekniska Högskola har också genererat ny IP och två patentansökningar, vilka lämnats in under december månad.

Marknad
I samarbete med Sahlgrenska Science Park, Tillväxtverket och Business Sweden ska Medfield utveckla en marknadsstrategi för en effektiv marknadsetablering. Samarbetet har hittills resulterat i en kartläggning av nyckelpersoner och beslutsfattare inom ambulansorganisationer runt om i Storbritannien. Parallellt deltar Medfield i ett annat program som heter "Marknadslyftet" som syftar till att stärka affärsplanen.
Det är mycket inspirerande att se det stora intresset för Medfields teknik och jag ser fram emot att under 2018 ha ett tätare samarbete med ambulanssjukvården i Storbritannien.

För mer information, följ oss på www.medfielddiagnostics.com

Stefan Blomsterberg

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB