Press release from Companies

Publicerat: 2017-12-22 08:00:00

MedicPen AB: MedicPens ansökan om CE-märkning av Medimi®Smart är godkänd

MedicPen har nu CE-märkt Medimi®Smart. Bolaget har därmed uppnått ett avgörande mål. Bolaget kommer nu att leverera de första fem Medimi®Smart till kommuner i Danmark.

I och med att Medimi®Smart är CE-märkt har bolaget uppnått en avgörande målsättning. Därmed kan vi starta arbetet med att implementera Medimi®Smart i utvalda kommuner på Nordjylland. Fem Medimi®Smart ska levereras i januari. I mars ska ytterligare 30 levereras samt 65 under sommaren 2018. Detta innebär att 100 Medimi®Smart ska vara i drift i slutet av 2018.

"Vi har nu uppnått en ytterst viktig målsättning i och med att Medimi®Smart är CE-märkt. Vi kommer inte att slå oss till ro utan oförtrutet arbeta vidare med målsättningen att tillsammans med våra samarbetspartners sälja vårt innovativa medicinhanteringssystem till fler kommuner", säger Fredrik Westman, VD MedicPen AB.

Theodor Sandström har sedan augusti verkat som tillförordnad CTO och har lett det tekniska utvecklingsarbetet samt valideringar och verifieringar som ligger till grund för CE-märkningen. Theodor har närmast innehaft positioner som Director R&D på Gambro och Director PMO på Baxter och har en bakgrund som civilingenjör i Lund och en EMBA från EFL.

"Det var många bitar som skulle falla på plats men tack vare ett fantastiskt team har vi lyckats!

Vi ser nu fram emot att utveckla produkten vidare för att lyfta den till nya nivåer och ta oss an nya marknader"säger Theodor Sandström, tf CTO, MedicPen AB.

Om CE-märkningen

Medimi®Smart är CE-märkt som en Medicinteknisk produkt klass I. Medicintekniska direktiv och CE-märkningsprocessen ställer stora krav på tester och på utvecklingsarbetet. Det skall göras på ett strukturerat sätt och testas för att visa att produkten är säker att använda och fyller sin funktion.

Denna information är sådan information som MedicPen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 december 2017.

För mer information kontakta:

MedicPen AB (publ), Fredrik Westman, VD, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, + 46 738 145 215. Eller besök www.medicpen.com

Om Medicpen

MedicPen ska utveckla, tillverka och sälja produkter som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT miljöer. Bolaget är noterat på AktieTorget och har sitt säte i Lomma. 

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB