Hem

More from the company

Publicerat: 2017-12-22 11:09:03

ahaWorld AB: ahaWorlds kommentar avseende regeringsbeslut om lagrådsremiss avseende en omreglerad spelmarknad

Gårdagens beslut i den svenska regeringen om en lagrådsremiss för att omreglera den svenska spelmarknaden öppnade för att söka totalt sex typer av licenser; · Statlig spellicens · Spel för allmännyttiga ändamål · Kommersiellt onlinespel · Vadhållning · Landbaserat kommersiellt spel · Spel på fartyg i internationell trafik

För ahaWorld blir främst licensen avseende kommersiellt onlinespel aktuell, vilken omfattar tillhandahållande av kasinospel, online-bingo och datorsimulerat automatspel och är öppen att söka för marknadens aktörer. 

Idag är ahaWorld en av de största aktörerna på den svenska marknaden inom online-bingo, men tillhandahåller även casinospel genom såväl ahaBingo som sina övriga tre renodlade casino-varumärken ahaCasino, MoboCasino och SwedenCasino. AhaWorld har också en egenutvecklad teknik som lämpar sig väl för både bingo samt casino, och det är bolagets tydliga målsättning att tillse att denna teknik skall uppfylla alla de krav som den svenska kommande spellagstiftningen kommer att ställa på en teknikleverantör. 

Online bingo är idag tillgänglig med licens endast för ett fåtal operatörer, ex Bingolotto, Miljonlotteriet, Kombispel, Postkodlotteriet och Svenska Spel, dvs operatörer med allmännyttiga ändamål som verksamhetsbas. Deras licenser kommer att upphöra och klassificeras som kommersiella onlinespel och inte spel för allmännyttiga ändamål. I enlighet med lagrådsremissen skapas möjlighet för ahaWorld att kunna verka på den svenska marknaden med en produkt som är konkurrensmässigt väldigt väl framme och erbjuda en kompetent bingo till alla svenska bingospelare från och med 1 januari 2019. 

Krister Bergström säger:"Självklart är vi nöjda med lagrådsremissen ur flera avseenden. För oss öppnar det upp bingomarknaden på ett helt nytt sätt, och vi bedömer att vi kan växa mycket starkare på den svenska marknaden med detta beslut. Vi kommer att söka licens för kommersiella onlinespel när så ges möjlighet och vår bedömning är att detta sker från och med sommaren 2018." Om aha-koncernen

Koncernen äger flera speloperatörer som bedriver spelverksamhet på internet.  ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Koncernens kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Krister Bergström,VD Aha World AB, Tel +46 730 58 20 90, e-mail krister@ahaworld.se - Cecilia Ritscher, Presskontakt Aha Bingo LTD , Tel +356 99098783, e-mail cecilia@ahabingo.com - Länkar: http://www.ahabingo.com, http://www.ahacasino.com, http://www.ahaworld.se http://www.mobocasino.com, http://www.swedencasino.com.För ytterligare information:
Krister Bergström, VD ahaWorld tfn +46 730 58 20 90, krister@ahaworld.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB

Prenumeration