Hem

More from the company

Publicerat: 2017-12-22 14:53:17

MenuCard AB: Ett rekordår avslutas med maner

Det är i dagarna cirka ett år sedan teckningstiden i MenuCard AB:s ("MenuCard") IPO avslutades och det är nu tid för att summera året och blicka framåt. Genom med en rad andra initiativ har bolaget slagit sina tidigare rekord och skapat en stark grund för ytterligare acceleration mot break-even under 2018.

2017 har varit ett mycket framgångsrikt år för MenuCard. Med denna julhälsning vill MenuCard tacka för stödet från bolagets över 700 aktieägare samt summera bolagets senaste rekord och än viktigare; den starka grund som nu finns för fortsatt tillväxt under 2018.

December 2016: Vid denna tidpunkt föregående år arbetade bolaget hårt för att skapa uppmärksamhet och anskaffa teckning i nyemissionen inför notering under jultid. Därefter har bolaget fortsatt utvecklingen av sin app, organisationen och sin position som marknadsledare. Bolaget har under 2017 nått en rad milstolpar:

Q1: Den 6 februari 2017 noterades MenuCard på AktieTorget. Den första finansiella rapporteringen i det svenska holdingstrukturen var en utmaning som bolaget tog sig igenom och MenuCard kunde därefter fokusera på att bygga verksamheten. Avtalen med den ledande kedjan av köttrestauranger, MASH, utgjorde ett genombrott.

Q2: Under det andra kvartalet hade bolaget fokus på tillväxt gällande att få fler restauranger, fler anslutna företag, fler användare och fler strategiska partnerskap. Det lyckades och våra tidigare resultat har slagits flera gånger om. MenuCard ingick avtal med TAKEOUT om att integrera möjligheten att beställa kvalitetsmat från över 200 restauranger direkt i appen.

Q3: Under det tredje kvartalet 2017 lades mycket energi på att förbereda lanseringarna av både TAKEOUT- och Club Matas-samarbetena, som ingicks under sommaren. Samtidigt upplevde bolaget - trots en vädermässigt dålig sommar som har en generellt negativ effekt på antalet restaurangbesök - en acceptabel tillväxt sett till året i stort. Bolaget genomförde dessutom under det tredje kvartalet en företrädesemission som fulltecknades.

Q4: Under innevarande kvartal har både TAKEOUT- och Club Matas-appen lanserats och det har förberetts kraftig marknadsföring av båda tjänsterna för det kommande året. Med TAKEOUT uppnådde MenuCard sammanlagt 500 restauranger och samtidigt hade bolaget glädjen att meddela att den till dags dato största företagspartnern ingått avtal med MenuCard. Sammanlagt har denna tillväxt inneburit att bolagets verksamhet enligt vår mening har utvecklats mycket väl. All-time high för antalet restaurangbesök per dag ligger nu på 72, vilket motsvarar drygt en tredubbling på ett års tid.

2018: MenuCard har nu på allvar skapat kritisk massa och därför är fokus på att skapa ökad trafik. Bolaget ser nu att allt fler återkommer som användare. Det viktigaste som kan konstateras är att bolaget under 2017 har skapat en stark och väletablerad plattform, som kan skalas upp och internationaliseras i stor utsträckning. Det första steget är att bolaget under 2018, som tidigare meddelat, kommer att fortsätta expansionen till bland annat Sverige.

Från oss alla till er alla - hela teamet önskar samtliga aktieägare en god jul och ett gott nytt MenuCard-år!MenuCard grundades i Danmark och digitaliserar restaurangbesöket på ett internationellt skalbart sätt. MenuCard är en app-baserad tjänst som vänder sig till företag och deras anställda. Via appen kan medarbetaren hantera allt från att få inspiration och att boka bord till mobilbetalning med 10 - 30 procents rabatt och en redovisning av restaurangbesöket som passar in i företagets administrativa system. MenuCard samarbetar med fler än 180 företag som har över 440 000 anställda. MenuCard har även avtal med 350 kvalitetsrestauranger. MenuCard erhåller en transaktionsavgift som baseras på hur mycket restauranggästen spenderar vid besöket och betaltjänsten är godkänd av danska Finanstilsynet, motsvarigheten till den svenska FinansinspektionenFör mer information om MenuCard, vänligen kontakta:

Kim Lykke Sommer, VD MenuCard AB
Telefon: +45 23 83 20 25
E-post: kim@menucard.dk
https://menucard.dk/

Läs mer hos Cision
Läs mer om MenuCard AB