Press release from Companies

Publicerat: 2017-12-27 09:00:00

ahaWorld AB: Krister Bergström avgår som VD för ahaWorld AB

I samråd med styrelsen har det överenskommits att Krister Bergström lämnar posten som VD för ahaWorld AB.

Krister Bergström kvarstår som VD till mitten av maj 2018, eller den tidigare tidpunkt som styrelsen bedömer som lämplig för det fall en ny VD har anställts innan dess.

Krister Bergström har varit VD för ahaWorld sedan november 2016.

" Vi har under det gångna året verkligen förflyttat bolaget i alla avseenden och förstärkt på alla plan. Idag är vi ett totalt nytt företag avseende tekniken, produkten, organisationen och processerna. Mitt uppdrag att förändra, förbättra och utveckla är klart. Nu är jag redo för nästa utmaning och bolaget detsamma. Jag kvarstår som större aktieägare och ser fram emot en fortsatt stark utveckling för ahaWorld", säger Krister Bergström

" Krister har under sin tid som VD gjort en stark insats för ahaWorld. Han har lett ett förändringsarbete som har skapat de förutsättningar som krävs för att bolaget ska kunna fortsätta växa på såväl befintliga som nya marknader med sitt unika produktutbud. Styrelsen har påbörjat en rekrytering av ny VD och vi bedömer att vi inom kort kommer kunna presentera en efterträdare med rätt bakgrund och erfarenhet för att leda bolaget in i framtiden", säger Staffan Lindgren, Styrelseordförande ahaWorld AB.
För ytterligare information kontakta: Staffan Lindgren, Styrelseordförande för ahaWorld AB, epost: info@ahaworld.se, tel: +46 709 885830
Om aha-koncernen

Koncernen äger flera speloperatörer som bedriver spelverksamhet på internet.  ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Koncernens kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen. Lär känna oss: ahaworld.se - Länkar: http://www.ahabingo.com, http://www.ahacasino.com, http://www.ahaworld.se http://www.mobocasino.com, http://www.swedencasino.com.

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB