More from the company

Publicerat: 2018-01-24 08:08:15

Medfield Diagnostics AB: Meddelande från Medfield Diagnostics AB 2018-01-24

Norsk Luftambulanse AS har godkänt att MD100 får transporteras i helikoper.

Norsk Luftambulance AS har nu godkänt att MD100-systemet får transporteras i helikoper vilket är ett viktigt steg i att etablera MD100 som ett prehospitalt beslutsstödsystem i samband med stroke och trauma mot huvudet.

"Strokefinder er nå godkjent for å tas med i helikopter på luftambulanseoppdrag i en av helikoptertypene til Norsk Luftambulanse AS. Dette gir oss en unik mulighet til å gjennomføre undersøkelse med Strokefinder i en tidlig fase av pasientforløpet ved hjerneslag. Vi håper at resultatet av studien vil gjøre at vi i fremtiden med tilstrekkelig grad av sikkerhet kan bruke Strokefinder sammen med klinisk undersøkelse til å utelukke blødning som årsak til hjerneslag. Dersom studien fører til at vi kan gi trombolyse til et utvalg av pasienter med hjerneslag utenfor sykehus vil dette medisinske fremskrittet kunne sammenlignes med den betydning EKG har for diagnostisering av hjerteinfarkt." 

Øyvind Østerås, Avdelingssjef Akuttmedisinsk avdeling

Haukeland Universitetssykehus

Beslutet är mycket positivt för Medfield och kommer att underlätta fortsatt marknadsbearbetning och kommande produktregistrering. Norsk Luftambulanse AS kommer i detta avseende att vara vägledande för andra luftambulansorganisationer. Vi ser fram emot resultaten från den kommande studien i Norge och hoppas att kunna fördjupa samarbetet ytterligare.

För mer information, följ oss på www.medfielddiagnostics.com

Stefan Blomsterberg

CEO

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB