More from the company

Publicerat: 2018-02-01 14:21:03

MedicPen AB: Uppdatering från MedicPen

Pre-testet i kommunerna i Danmark löper på enligt plan och bolaget har påbörjat produktion av de Medimi®Smart som ska levereras senare i år. MedicPen och dess partners i Danmark deltog på Välfärdens Innovationsdag i Köpenhamn förra veckan med mycket bra resultat.

Pre-testet i Danmark

Pre-testet i de danska kommunerna är nu inne på sin tredje vecka och hela systemet, från apotek till Medimi®Smart, har fungerat enligt förväntan. Vi är hittills mycket nöjda med resultaten. De problem som uppstått har åtgärdats i positiv anda och projektet fortsätter enligt plan. Detta innebär att MedicPen nu kommer att producera ytterligare Medimi®Smart för leverans i vår.

Välfärdens Innovationsdag i Köpenhamn

MedicPen och våra partners deltog på Välfärdens Innovationsdag i Köpenhamn förra veckan under konsortienamnet MedicCare. Medimi®Smart väckte stort intresse bland skandinaviska besökare och det är uppenbart att Medimi®Smart och den helhetslösning vi erbjuder NOPII-kommunerna har kommit att bli tämligen välkänt. Konferensen är en av de största och viktigaste inom välfärdsteknologi i Norden.

Ett konkret resultat är att MedicCare avtalade om att inom en snar framtid besöka en rad kommuner i Danmark för att mer ingående presentera det system vi nu implementerar i NOPII-kommunerna på Jylland. Därutöver skapades kontakter med svenska och norska kommuner.

Förutom själva Medimi®Smart tilldrog sig MedicCares mässvägg stort intresse bland besökarna. Bland annat arrangerades guidade turer till MedicCares plats där deltagare fick en introduktion till vår helhetslösning inom medicinhantering.

USA-marknaden

MedicPen har påbörjat förberedelserna med att introducera Medimi®Smart i USA. Kontakter har tagits med aktörer i USA och vi har skaffat oss en bra bild av de regulatoriska förutsättningarna för en introduktion. Den första Medimi®Smart kommer att skickas till vår amerikanska samarbetspartner i mars i år.

Investerarträffar

MedicPen kommer att framträda på två investerarträffar under våren. Dels på Stora Aktiedagen i Stockholm den 5 mars klockan 13.15, dels Stora Aktiedagen i Göteborg den 8 mars klockan 13.45.

För mer information kontakta:

MedicPen AB (publ), Fredrik Westman, VD, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, + 46 738 145 215. Eller besök www.medicpen.com

Om Medicpen

MedicPen ska utveckla, tillverka och sälja produkter som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT miljöer. Bolaget är noterat på AktieTorget och har sitt säte i Lomma.

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB