Press release from Companies

Publicerat: 2018-02-06 08:59:42

MedicPen AB: Utbetalningar till MedicPen AB från NOPII-projektet

Intäkterna till MedicPen AB under 2018 och början av 2019 för de pågående testerna i Danmark kommer att uppgå till cirka 900.000 danska kronor. Intäkterna kommer att öka successivt de nästkommande åren.

Bolagets intäkter från de danska NOPII-kommunerna kommer under 2018 och början av 2019 att uppgå till cirka 900.000 danska kronor, motsvarande cirka 1,2 miljoner svenska kronor. Vi genomför just nu tester av ett helhetssystem för medicinhantering tillsammans med CareConsult A/S, Falck Danmark och en apotekskedja.

Intäkterna från kommunerna kommer successivt att öka i takt med att fler Medimi®Smart levereras.

Denna information är sådan information som MedicPen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari 2018.

För mer information kontakta:

MedicPen AB (publ), Fredrik Westman, VD, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, + 46 738 145 215. Eller besök www.medicpen.com

Om Medicpen

MedicPen ska utveckla, tillverka och sälja produkter som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT miljöer. Bolaget är noterat på AktieTorget och har sitt säte i Lomma. 

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB