Press release from Companies

Publicerat: 2018-02-09 13:40:00

Double Bond Pharmaceutical International AB: Double Bond Pharmaceutical startar Drugsson

Double Bond Pharma (DBP) har idag startat ett nytt dotterbolag, DRUGSSON AB, för distribution av läkemedel.

DBP äger 100% av Drugsson AB som kommer att bli en distributör för alla läkemedelsprodukter in-licenserade av moderbolaget.

"Syftet med det nyregistrerade bolaget är att separera olika verksamheter både idémässigt och marknadsföringsmässigt, - kommenterar VD Igor Lokot, - Vi planerar att licensera in flera produkter under 2018 och framåt för att få intäkter till moderbolaget för att kunna bedriva vår huvudverksamhet - utveckling av våra egna läkemedel."

[image]

Denna information är sådan information som Double Bond Pharmaceutical International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 februari 2018. 
Fullständigt bolagsnamn:      Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:          556991-6082
Aktiens kortnamn:                  DBP B
Aktiens ISIN-kod:                    SE0007185525 

        
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Blogg: http://blog.doublebp.com

Följ oss på LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/double-bond-pharmaceutical?trk=co-feed-likes-one), Facebook (https://www.facebook.com/DoubleBondPharma/) och Twitter (https://twitter.com/DoubleBondPharm)!
Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex - ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för denna formulering av temozolomid för behandling av gliom.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Double Bond Pharmaceutical International AB