Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-02-22 10:42:22

MenuCard AB: Tillväxttakten fortsätter och verksamhetsplan för 2018 fastställd

Den 15 januari 2018 meddelade MenuCard AB ("MenuCard") att antalet aktiva användare under de senaste 90 dagarna växte med 5 000, upp till 21 000 stycken. Nu, cirka en månad senaste, har detta antal växt med ytterligare 5 000 till cirka 26 000. Dessutom ser MenuCard att transaktionsaktiviteten växer signifikant. Under den senaste veckan uppgick antalet transaktioner (restaurangbesök) för första gången till över 500, med totalt 557 transaktioner vilket motsvarar ett genomsnitt på cirka 80 besök per dag. Detta är cirka 15 % mer än den senaste toppnoteringen om 484 besök under en vecka, vilket skedde för endast två veckor sedan. Det är även 81 % mer än det genomsnittliga antalet transaktioner under Q4 2017 som i enlighet med tidigare kommunicerat uppgick till 44.

Under föregående år, 2017, var MenuCard fokuserat på att bygga en grund för kritisk massa och en starkare kommersiell acceleration. Denna inkluderade uppbyggnad av en stor, sluten marknadsplats för dels kvalitetsrestauranger (säljare) och dels stora företag (användare) vilken möjliggörs av MenuCards appbaserade tjänst som inkluderar hela kundresan från inspiration till betalning för måltiden.

Nu – och för hela 2018 – kommer MenuCards fokus vara att konvertera denna kritiska massa till en stark acceleration i trafik och omsättning för att nå break-even på den danska marknaden i slutet av 2018. Det nya året har inletts väl; trots det faktum att de första veckorna i januari är långsamma för restaurangbranschen i stort blev januari en framgångsrik månad för MenuCard gällande alla parametrar. För att fortsätta denna utveckling kommer MenuCard att fokusera på initiativ relaterade till bolagets fem huvudparametrar:

Parameter Februari 2017 Februari 2018 Slutet av 2018
(målsättning)
Antal restauranger 200 350 (+200 TAKEOUT-restauranger) 550 (+200 TAKE-OUT-restauranger)
Antal anmälningar till tjänsten 11.000 26.000 50.000
Antal besök per dag 24 65 (genomsnitt under de senaste veckorna)80 (genomsnitt för senaste veckan) 500*)
exklusive TAKE-OUT
Omsättning per månad (DKK)
inkl. event, TAKE-OUT, etc.)
17.600 60.000 (est.) 750.000**)

*) motsvarar cirka 4 besök per år och anmäld medlem
**) motsvarar cirka ett MenuCard-besök per restaurang och dag
 

Initiativen kommer att tas inom fem huvudområden, samtliga designade för att öka användandet av tjänsten:

  1. Relevans: Fortsatt tillväxt i antal restauranger och kategorier i enlighet med ovan.
  2. Användare: Tillägg av fler partnerföretag och användare.
  3. Produkter: Expansion av eventservice, presentkort, TAKEOUT, förbättrade rabatter etc.
  4. Aktivering: marknadsföringsinitiativ, inklusive kampanjer, marknadsföring mot befintliga användare, incitamentsprogram etc.
  5. Partnerskap: MenuCard/Club Matas är redo för ytterligare tillväxt genom riktade initiativ och marknadsföring.

Målet gällande break-even i slutet av 2018 kommer enligt styrelsen att uppnås i det fall de nuvarande och kommande initiativen leder till en fortsättning av den genomsnittliga nuvarande månatliga tillväxttakten om cirka 25 procent (med vissa säsongshänförliga fluktuationer). De initiativ som offentliggjorts under den senaste veckan stödjer den fortsatta tillväxten:

Huvudområde 1: MenuCards företagsanvändare tillhör det high-endsegment som kvalitetsrestauranger vänder sig till. Därför är en ökad relevans i detta segment en fortsatt hög prioritet för MenuCard. Son nyligen meddelat har Dragsholm Slot och dess tillhörande restauranger, på mindre än en månad efter anslutning, blivit det enskilt största MenuCard-anslutna etablissemanget mätt i omsättning (DKK). Detta har lett till ett avtal med en koncern av slottshotell och restauranger (Danske Slotshoteller; https://www.slotshotel.dk/en/) såväl som ett avtal med Kragerup Gods.

Huvudområde 2: Som nämnt ovan växer antalet användare i MenuCard. Som ett ytterligare led i denna tillväxt har MenuCard nyligen meddelat lansering av sin tjänst för DTU (Danmarks Tekniske Universitet) och dess över 3 600 anställda avseende representation och andra affärsrelaterade restaurangbesök. Denna nya viktiga MenuCard-partner och dess anställda markerar tillägget av ett stort publikt partnerföretag till MenuCards portfölj och representerar även en ny och starkare nivå av kundengagemang eftersom DTU kommer instruera sina anställda att enbart använda MenuCard.

Huvudområde 3-5: Ett antal initiativ inom dessa kategorier kommer att offentliggöras under kommande veckor och månader.


Kim Lykke Sommer, VD för MenuCard, kommenterar:
”Jag är medveten om att våra mål för 2018 är mycket ambitiösa och att hårda insatser från vår sida kommer att krävas för att nå dessa mål. Det är därför med både stolthet och glädje som vi nu inte bara offentliggör fortsatt faktisk tillväxt, utan också nya tillväxtinitiativ. Vi är nu i en position där en bra sak leder till en annan och uppmärksamheten och uppskattningen för vår tjänst växer dag för dag. Kvaliteten i vår tjänst, vår professionalism och inte minst våra medarbetare är mycket uppskattad av både restauranger, partnerföretag och slutanvändare. Med andra ord handlar vårt arbete nu om fortsatt utförande. Detta ger mig och mitt team en stark känsla av optimism.”


För mer information om MenuCard, vänligen kontakta: Kim Lykke Sommer, VD MenuCard AB Telefon: +45 23 83 20 25 E-post: kim@menucard.dk Denna information är sådan information som MenuCard AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2018.
MenuCard (menucard.dk) grundades i Danmark och digitaliserar restaurangbesöket på ett internationellt skalbart sätt. MenuCard är en app-baserad tjänst som vänder sig till företag och deras anställda. Via appen kan medarbetaren hantera allt från att få inspiration och att boka bord till mobilbetalning med upp till 30 procents rabatt. Det rabatterade beloppet överförs till MenuCards konto och såväl restaurangen som kunden erhåller ett digitalt kvitto. MenuCard erhåller en transaktionsavgift om cirka 3-5% och gör en avräkning med restaurangen två gånger per månad. MenuCard samarbetar med fler än 200 företag, som har över 500 000 anställda. MenuCard har sammanlagt avtal med fler än 550 kvalitetsrestauranger i Danmark. Av dessa är cirka 200 anslutna till den nya TAKEOUT-tjänsten, som innebär att alla användare kan få utkörd kvalitetsmat med rabatt. MenuCard är godkänd av danska Finanstilsynet, motsvarigheten till den svenska Finansinspektionen.

Läs mer hos Cision
Läs mer om MenuCard AB