Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-02-23 09:10:27

ahaWorld AB: ahaWorld utreder möjligheter för finansiering av bolagets verksamhet 2018 - upptar brygglån från huvudägare

ahaWorld ABs styrelse utreder olika möjligheter att finansiera bolagets verksamhet för 2018. Under tiden har styrelsen i februari månad beslutat att uppta ett brygglån om ca. 2 MSEK från bolagets huvudägare, till marknadsmässiga villkor. 

Özkan Ego säger: "Jag har under 7 års tid investerat och ägt aktier i ahaWorld via närstående bolag. Under åren har bolaget utvecklats inom olika områden och jag ser fortsatt en stor potential i bolagets produkter och att ta dessa till fler marknader under kommande år. Av det skälet fortsätter jag gärna stötta bolaget finansiellt."

Lånet löper till den 31 maj 2018 till en årsränta om 15%. 


För ytterligare information: Krister Bergström, VD ahaWorld tfn +46 730 58 20 90, krister@ahaworld.se
Om aha-koncernen Koncernen äger flera speloperatörer som bedriver spelverksamhet på internet.  ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Koncernens kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Krister Bergström,VD Aha World AB, Tel +46 730 58 20 90, e-mail krister@ahaworld.se - Cecilia Ritscher, Presskontakt Aha Bingo LTD , Tel +356 99098783, e-mail cecilia@ahabingo.com - Länkar: http://www.ahabingo.com, http://www.ahacasino.com, http://www.ahaworld.se http://www.mobocasino.com, http://www.swedencasino.com. Denna information är sådan information som ahaWorld AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2018.

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB

Prenumeration