Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-02-27 09:26:40

EQL Pharma AB: Paracetamol EQL Pharma godkänt

Läkemedlet Paracetamol EQL Pharma har nu blivit godkänt för försäljning av svenska Läkemedelsverket. Paracetamol EQL Pharma används mot värk och smärtor av olika slag (t ex huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk och reumatiska smärtor) samt vid feber (t.ex. vid förkylningar).

Paracetamol är ett mycket vanligt läkemedel och säljer i höga volymer på alla marknader i Europa.  EQL Pharma har nischat sig genom att välja styrkor och förpackningsvarianter som är mindre konkurrensutsatta men som fortfarande har en intressant marknadsstorlek.
Denna nischade marknad omsätter ca 20 MSEK årligen och hyser ett fåtal konkurrenter, i linje med EQL Pharmas långsiktiga strategi.

Produkten förväntas lanseras under andra halvåret 2018.


För ytterligare information, vänligen kontakta: Christer Fåhraeus VD EQL Pharma AB (publ) Telefon: +46 (0) 705 - 60 90 00 E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com Hemsida: www.eqlpharma.com 
EQL Pharma AB (publ) i korthet EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget marknadsför för närvarande 8 nisch-generika (dvs generika med liten eller ingen konkurrens bortsett från originalläkemedlet) på den svenska och danska marknaden, i tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2018 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. EQL Pharma bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 7 (8) personer och är noterat på AktieTorget. EQL Pharma bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat Indien och Kina. 

Läs mer hos Cision
Läs mer om EQL Pharma AB

Prenumeration