Hem

Reports

Publicerat: 2018-02-28 09:00:00

ahaWorld AB: Bokslutskommuniké delårsrapport 4

AHAWORLD AB (PUBL) 1 JANUARI 2017 - 31 DECEMBER 2017 FJÄRDE KVARTALET 2017 - FÖRBÄTTRAT RESULTAT, KRAFTIGT FÖRBÄTTRADE MARGINALER PÅ SPELOMSÄTTNINGEN.  · Koncernens spelöverskott uppgick till 3 588 KSEK (4 468). Den totala omsättningen förbättrades med 18,7% till 6 632 KSEK (5 586). · EBITDA förbättrades med 38,3% till - 1 165 KSEK (- 1 889). EBIT förbättrades med 22,3% till - 2 143KSEK (- 2 760). · Resultatet före skatt förbättrades med 56,2% och uppgick till - 1 268 KSEK (-2 898). · Spelomsättning uppgick till 57 023 KSEK (83 035). Stark förbättring av marginalerna som påverkar spelöverskottet positivt. · Antalet nyregistrerade kunder uppgick till 7 407 (11 351). Kundinsättningarna uppgick till 7 900 KSEK (10 970). HELÅRSPERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2017 - ETT ÅR AV STARK FÖRÄNDRING OCH FÖRBEREDELSER FÖR FRAMTIDEN.  · Den totala omsättningen förbättrades med 5% till 22 135 KSEK (21 150). · Koncernens spelöverskott minskade med 18% och uppgick till 14 487KSEK (17 781). · Antalet nyregistrerade kunder minskade med 37% och uppgick till 31 542 (50 335). · Kundinsättningarna minskade med 33% och uppgick till 33 757 KSEK (50 502). · EBITDA förbättrades med 27,7% till - 5 842 KSEK (-8 085). EBIT förbättrades med 20,8% till -8 573 KSEK (-10 830). · Resultatet före skatt förbättrades med 17% till - 7 755 KSEK (-9 346).

"Under kvartal 4 förbättras resultatet kraftigt mot 2016"

Det fjärde kvartalet fortsätter på samma sätt som tidigare kvartal 2017 med kraftfulla resultatförbättringar. Våra investeringar under året i teknik och produktutveckling till trots, kan verksamheten uppvisa en effektivitet som skapar ett förbättrat resultat med hela 56,2% och med 17% på helåret 2017 mot 2016. 

Vår totala omsättning ökade med 18,7% under Q4 och med nästan 5% på helåret mot 2016 och 44% mot 2015. Under Q4 har vi 80% lägre marknadskostnader än mot Q4 2016 och hela 2017 möter vi den utmaningen med enbart organisk och direkt trafik samt med 79% lägre marknadskostnader, inklusive med det teknik-problem vi hade hela kvartal 1. Trots utmaningarna lyckas vi återhämta det mesta med en avvikelse på knappa 18% i spelöverskott 2017 mot 2016 och 20% Q4 2017 mot 2016. Detta visar på en betydligt högre kvalitet i kundmassan, effektivare CRM-bearbetning och stabilitet i teknikplattformarna på ett helt annat sätt än 2016. 

"Vår nya plattform för casino-verksamheten börjar ge effekt.”

Under Q4 lanserade vi våra casino-varumärken på en ny avancerad plattform. Under slutet av kvartalet ser vi tydliga förändringar i de nyckeltal som speglar intäkt per kund, genomsnittlig insättning och konverteringsgrad till unika insättare.  Vi fick under 2017 över 31,000 nya kunder utan stöd av affiliation, samt att konverteringsgraden till insättande kunder i våra casinon har mer än fördubblats under Q4 2017 jämfört med Q3 2017 som en effekt av lanseringen på ny plattform.

”Vårt kändis-bingo fortsätter att växa.”

Vi har en väldigt stark bingoplattform och ett kändis-bingo erbjudande som vi vill utveckla vidare. Även under Q4 2017 fortsatte bingot att växa, dock med endast 1,5%. Vårt casino-erbjudande på bingo-plattformen, än mer vässat med den casinolicens som vi fick godkänd av den maltesiska spelmyndigheten i november, har visat sig vara en succé.

"2017 har varit ett år av leveranser och förändringsprojekt.”

Under 2017 har vi bytt teknikplattform för casino-verksamheten, lanserat tre casino-varumärken på ny plattform, byggt om stora delar av vår egna bingoplattform, integrerat ett flertal nya casino-leverantörer, fått casino-licens på den egna plattformen på Malta, förberett bingoplattformen för åtta språk, lanserat ett helt nytt bingospel, lanserat ett helt nytt bonussystem i den egna plattformen, flyttat casino-verksamheten från Curacao till Malta, bytt affiliate-system, etablerat helt ny organisation, outsourcat vår teknik-organisation till Serbien och framförallt förberett oss för framtiden.

”Vi tror på en etablering av vår verksamhet i ett annat land.”

Vi vill ta oss an ett nytt land. I Sverige har vi en stark position, och nu vill vi etablera vår kändis-bingo och casino med fokus på ett nytt land där goda förutsättningar finns för tillväxt. Vi vill fortfarande finna möjligheter att växa via förvärv för att snabbare möta konkurrensen. 


För ytterligare information: Krister Bergström, VD ahaWorld tfn +46 730 58 20 90, krister@ahaworld.se
Om aha-koncernen Koncernen äger flera speloperatörer som bedriver spelverksamhet på internet.  ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Koncernens kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Krister Bergström,VD Aha World AB, Tel +46 730 58 20 90, e-mail krister@ahaworld.se - Cecilia Ritscher, Presskontakt Aha Bingo LTD , Tel +356 99098783, e-mail cecilia@ahabingo.com - Länkar: http://www.ahabingo.com, http://www.ahacasino.com, http://www.ahaworld.se http://www.mobocasino.com, http://www.swedencasino.com.

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB

Prenumeration