Press release from Companies

Publicerat: 2018-03-29 08:13:07

MedicPen AB: Valberedningens förslag till styrelseledamöter i MedicPen AB (publ)

Den 18 mars kallades aktieägarna i MedicPen Aktiebolag (publ) ("MedicPen") till årsstämma torsdagen den 19 april 2018. Valberedningen har nu lämnat förslag på tilltänkta styrelseledamöter. Valberedningen föreslår dels att Sigrun Axelsson och Stefan Knutsson omväljs som ordinarie styrelseledamöter och dels att Gun-Britt Fransson och Mats Persson nyväljs som ordinarie styrelseledamöter. Valberedningen föreslår att Sigrun Axelsson nyväljs till styrelseordförande vid det konstituerande styrelsesammanträdet. Nedan följer en kort beskrivning av de föreslagna styrelseledamöterna.

Sigrun Axelsson, född 1957, är civilekonom från Lunds universitet och har sammanlagt 30 års erfarenhet från såväl start-ups som tillväxtföretag men också stora internationella medicintekniska bolag. Axelsson har innehaft ledande positioner som; VD för ProMedVi AB, Affärsområdeschef Medical på GCE Group, Marknads- & Försäljningsdirektör hos Atos Medical AB. Sigrun Axelsson har även tidigare erfarenhet från styrelsearbete i medicintekniska bolag.

Stefan Knutsson, född 1954, har utvecklat produkter, verksamheter, ledare och medarbetare i över 30 års tid. Knutsson har haft befattningar som utvecklingsansvarig för Gambros produkter på marknaden, internationell produktgruppchef och fabrikschef för DryCart manufacturing i Lund. Knutsson startade eget företag 2008 och har därefter bland annat varit interims-VD för Metpro AB. I dagsläget är Knutsson managementkonsult i egna bolaget Creativity Management i Sverige AB och faciliterar förändring i olika typer av verksamheter.

Gun-Britt Fransson, född 1953, har mer än 30 års erfarenhet av ledning, affärsutveckling, forskning och utveckling inom bioteknik, livsmedel- och läkemedelsindustri. Fransson har fram till 2018 arbetat som Vice President för forskning och utveckling på Probi AB. Tidigare erfarenheter omfattar anställning som VD på Alligator Bioscience AB, Research Director på Orkla Foods A/S samt ett antal ledande befattningar på Procordia Food AB och KabiPharmacia AB. Fransson har även en omfattande erfarenhet av styrelsearbete och har innehaft roller som ordförande och styrelseledamot såväl i privata företag och stiftelser som i universitet och högskolor.

Mats Persson, född 1954, har drygt trettio års erfarenhet av marknadsföring och försäljning inom läkemedelsbranschen. Persson har tidigare varit VD för Astellas Pharma Nordic/Baltic under 13 år, som bland annat tillverkar och marknadsför behandlingar inom transplantation och onkologi. Innan dess har Persson haft ledande roller inom marknadsföring och försäljning på Novo Nordisk, Pharmacia, Ferring och Astra Hässle. Mats Perssons nuvarande uppdrag innefattar även styrelseuppdrag inom Nordic Rebalance A/S och Gedea Biotech.

Avgående styrelseledamöter

Styrelseordförande Kjell-Åke Andersson och styrelseledamot Cristian Hallin har avböjt omval. MedicPen tackar Andersson och Hallin för deras insatser i styrelsen.

För mer information kontakta:

MedicPen AB (publ), Fredrik Westman, VD, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, + 46 738 145 215. Eller besök www.medicpen.com

Om Medicpen

MedicPen ska utveckla, tillverka och sälja produkter som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på AktieTorget och har sitt säte i Lomma.Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB