Press release from Companies

Publicerat: 2018-04-10 13:01:00

MedicPen AB: Uppdatering från MedicPen

Testfasen i Danmark

Testfasen av vårt medicineringssystem i Danmark fortgår. Det är en komplicerad process att implementera ett medicinhaneringssystem och ställer stora krav på alla involverade parter. De problem som uppstått hjälps vi åt att lösa oavsett var i kedjan problem uppstått, från apotek till Medimi®Smart. Implementeringen av medicineringssystemet i de danska kommunerna fortsätter enligt fastlagd tidsplan.

Testfasen har varit och är mycket lärorik för MedicPen och våra partners och har gett en mycket bra bild av hur implementering av Medimi®Smart och vårt medicineringssystem bör hanteras framöver.

NOPII har bytt namn till TIM

NOPII-kommunerna har beslutat att byta namn på projektet. Det nya namnet är TIM, ”Totalløsning til Intelligent Medicinhåndtering”.

Produktion av Medimi®Smart och leveranser till Danmark

MedicPen har producerat ytterligare Medimi®Smart till TIM-kommunerna. Leverans av ytterligare 30 Medimi®Smart kommer att ske de närmaste dagarna.

Fler upphandlingar i Danmark

MedicPens bearbetning av danska kommuner fortgår samtidigt som det finns indikationer på att fler kommuner och regioner har för avsikt att starta upphandlingar av medicinhanteringssystem. Vi kan inte i nuläget ge någon prognos om när och hur många upphandlingar som kommer att initieras 2018 och 2019.

Upphandlingen i Norge

Måndagen den 9 april var sista dagen för att lämna anbud till 29 norska kommuner som gått ihop för att genomföra en upphandling gällande ”Elektronisk medisineringsstøtte”. Upphandlingen delades upp i fyra delar, baserat på fyra olika patientgrupper, så kallade ”brukerhistorier”, där kommunerna beskrivit behov hos psykiskt sjuka, unga och äldre multisjuka, etc.

I ett sent skede fick MedicPen förfrågan om att delta inom samtliga fyra patientcase istället för enbart ett, vilket var fallet från början. MedicPen accepterade erbjudandet och deltar därmed inom samtliga fyra patientområden.

Vi vet inte i nuläget när de norska kommunerna kommer att fatta beslut om vilket eller vilka företag som får gå vidare och implementera dispenseringslösningar i kommunerna. Vi kan heller inte ge någon prognos i nuläget vad gäller antalet dispensrar som kan komma i fråga. Dock står det klart att potentialen i de norska kommunerna är större i jämförelse med NOPII-upphandlingen i och med att upphandlingen omfattar flera patientgrupper.

Befolkningsmängden i de norska kommunerna uppgår till något mer än 900.000 invånare, vilket är långt fler än invånarantalet i de danska TIM-kommunerna.

Tenders Norge har varit MedicPens juridisk rådgivare i upphandlingsprocessen.

USA-marknaden

MedicPen har påbörjat förberedelserna med att introducera Medimi®Smart i USA. Vi har skaffat oss en bra bild av de regulatoriska förutsättningarna inför en introduktion. Den första Medimi®Smart kommer att skickas till vår amerikanska samarbetspartner i april i år.

MedicPen deltar på Vitalis i Göteborg

MedicPen kommer att delta på Vitalis-konferensen om eHälsa den 24-26 april i år. MedicPen kommer att ställa ut i det område som heter ”Smarta hem och boenden”. Vi kommer i huvudsak att visa upp Medimi®Smart. Vidare kommer vi att framträda inför publik den 25 april. Därutöver har en av Sveriges största kommuner valt att låta cirka 70 kommunrepresentanter ha ett separat möte med MedicPen där vi kommer att presentera vårt medicineringssystem med fokus på Medimi®Smart.

Investerarträffar

MedicPen kommer att framträda på Stora Aktiedagen i Göteborg den 8 maj klockan 13.50. Presentationen websänds live via Aktiespararna.se/tv/live. Dagen efter publiceras presentationen på Aktiespararna.se/tv/evenemang.

För mer information kontakta:

MedicPen AB (publ), Fredrik Westman, VD, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, + 46 738 145 215. Eller besök www.medicpen.com

Om Medicpen

MedicPen ska utveckla, tillverka och sälja produkter som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på AktieTorget och har sitt säte i Lomma.Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB