Press release from Companies

Publicerat: 2018-04-12 09:10:03

Double Bond Pharmaceutical International AB: Double Bond Pharma ingår avtal för distribution av Pharysol

Double Bond Pharmaceutical (DBP) och Vitro-Bio har idag signerat ett avtal för distribution av Pharysol i Sverige, Norge och Danmark. Distributionen kommer att ske via Drugsson AB.

”I linje med att vi vill bygga ett självförsörjande läkemedelsbolag med en balanserad portfölj bestående av både innovativa utvecklingsprodukter och färdiga unika produkter är vi mycket glada att få bredda ut vårt samarbete med Vitro-Bio genom att distribuera fler av deras produkter. Pharysol är en behandling mot förkylningssymptom och förväntas att bli den mest vinsttillförande av alla befintliga produkter inom Drugsson.”

Pharysol förväntas att generera första intäkter under Q1 2019.

Mer om Pharysol: http://www.vitrobio.com/topical-viral-infection/throat-infection-2/

Mer om Vitro-Bio: http://www.vitrobio.com/

Denna information är sådan information som Double Bond Pharmaceutical International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2018.


Fullständigt bolagsnamn:      Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) Organisationsnummer:          556991-6082 Aktiens kortnamn:                  DBP B Aktiens ISIN-kod:                    SE0007185525           För mer information, kontakta: Igor Lokot, VD Hemsida: http://www.doublebp.com/ Maila till: info@doublebp.com Blogg: http://blog.doublebp.com Följ oss på LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/double-bond-pharmaceutical?trk=co-feed-likes-one), Facebook (https://www.facebook.com/DoubleBondPharma/) och Twitter (https://twitter.com/DoubleBondPharm)!
Information om Double Bond Pharmaceutical International AB DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex - ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för denna formulering av temozolomid för behandling av gliom. Denna formulering utvecklas nu vidare för att registreras i EU och bär namnet SI-053 i DBPs pipeline.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Double Bond Pharmaceutical International AB