Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-04-23 09:24:53

MedicPen AB: MedicPen AB:s Delårsrapport Q1 2018 publiceras 3 maj 2018

MedicPens Delårsrapport Q1 2018 publiceras 3 maj 2018. Enligt kalendariet på AktieTorgets hemsida anges dagens datum. Skälet är att bolaget av misstag angett dagens datum för publicering i senaste bokslutskommunikén. Styrelsen kommer vid sitt första ordinarie sammanträde i maj att besluta om datum för kommande publicering av halvårs- och delårsrapport.

För mer information kontakta:

MedicPen AB (publ), Fredrik Westman, VD, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, + 46 738 145 215. Eller besök www.medicpen.com

Om Medicpen

MedicPen ska utveckla, tillverka och sälja produkter som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på AktieTorget och har sitt säte i Lomma.Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB

Prenumeration