Press release from Companies

Publicerat: 2018-04-26 16:57:57

ahaWorld AB: Utökar brygglånefinansiering inför genomförande av företrädesemission

ahaWorld ABs styrelse har beslutat att utöka sin brygglånefinansiering med ytterligare 3 MSEK till samma villkor som befintligt brygglån som upptogs under februari månad, dvs årsränta om 15 %. Såväl det befintliga som det nya lånet har fått löptid till den 31 juli.

Långivare är bolagets huvudägare (1 MSEK) samt Intelligento AB (2 MSEK), ett närstående bolag till styrelseledamot Joakim Dahl. Minst 2MSEK av den totala bryggfinansieringen kommer att kvittas mot aktier i förestående emission. 

VD Erik Ahlberg kommenterar: "Jag är väldigt nöjd över att vi har starka och intresserade aktieägare som stöttar bolaget i denna nya fas vi går in i. Vi har höga ambitioner med ahaWorld framåt, och med rätt finansiering är jag övertygad om att vi kan leverera på våra planer på ett effektivt sätt. Vi hoppas inom kort kunna berätta mer om detta för marknaden."


För ytterligare information kontakta Erik Ahlberg, VD ahaWorld AB, +46 (0)725-03 35 35, e-post: erik.ahlberg@ahaworld.se, eller se www.ahaworld.se.
Om aha-koncernen Koncernen äger flera speloperatörer som bedriver spelverksamhet på internet.  ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Koncernens kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Michael Bryne CFO kontakt 070-420 84 15 michael@ahaworld.se - Länkar: http://www.ahabingo.com, http://www.ahacasino.com, http://www.ahaworld.se http://www.mobocasino.com, http://www.swedencasino.com.

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB