Press release from Companies

Publicerat: 2018-04-27 14:34:32

ahaWorld AB: Nedskrivning av koncerninterna fordringa

ahaWorld AB's styrelse har i samråd med bolagets revisorer beslutat om nedskrivningar av koncerninterna fordringar om sammanlagt 25 MSEK för räkenskapsåret 2017, för att bättre spegla de förväntade framtida betalningarna. Nedskrivningarna är inte kassaflödespåverkande och påverkar enbart rörelseresultat och eget kapital.


För ytterligare information kontakta Erik Ahlberg, VD ahaWorld AB, +46 (0)725-03 35 35, e-post: erik.ahlberg@ahaworld.se, eller se www.ahaworld.se. Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som ahaWorld AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 27 april 2018.
Om aha-koncernen Koncernen äger flera speloperatörer som bedriver spelverksamhet på internet.  ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Koncernens kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Michael Bryne CFO kontakt 070-420 84 15 michael@ahaworld.se - Länkar: http://www.ahabingo.com, http://www.ahacasino.com, http://www.ahaworld.se http://www.mobocasino.com, http://www.swedencasino.com.

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB