Press release from Companies

Publicerat: 2018-05-14 12:10:57

MedicPen AB: MedicPen AB går vidare med sin patentansökan. Har skickat den första Medimi®Smart till USA

MedicPen AB går vidare med sitt huvudpatent för MedimiSmart och har skickat in en PCT-ansökan. Därutöver har MedicPen skickat den första Medimi®Smart till bolagets samarbetspartner i USA.

MedicPen har lämnat in en PCT-ansökan i syfte att skydda bolagets Medimi®Smart. Patentansökan syftar till att skydda flera olika funktioner i Medimi®Smart och därmed försvåra för eventuella konkurrenter att använda vår teknologi. Ansökan möjliggörs av att vi bedömer att Medimi®Smart kan anses vara en världsunik produkt som har stora fördelar i jämförelse med exempelvis dospåssystem och dosetter. Patent Cooperation Treaty, PCT, är en internationell överenskommelse som innebär att en patentansökan på ett språk anses vara ingiven i samtliga 150 medlemsländer samtidigt. Man bestämmer därefter i vilka länder man vill att patentet skall vara aktivt.

Bolaget har skickat den första Medimi®Smart till bolagets amerikanska samarbetspartner. Den kommer att fungera som visningsexemplar i kontakterna med presumtiva kunder och andra intressenter i USA. Fram till idag har vi tillsammans med samarbetspartnern bland annat undersökt de regulatoriska förutsättningarna för en introduktion i USA, genomfört några tekniska justeringar av Medimi®Smart samt anpassat den tillhörande Instructions For Use, IFU, till den amerikanska marknaden.

För mer information kontakta:
MedicPen AB (publ), Fredrik Westman, VD, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, + 46 738 145 215. Eller besök www.medicpen.com

Om Medicpen
MedicPen utvecklar, tillverkar och säljer produkter som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på AktieTorget och har sitt säte i Lomma. Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB