Press release from Companies

Publicerat: 2018-05-24 11:21:59

Medfield Diagnostics AB: Studie med friska frivilliga personer kommer att förbättra algoritmutvecklingen

Medfield har av Läkemedelsverket fått godkännande att genomföra en studie med 1000 friska frivilliga personer.

Studien kommer att genomföras med stöd av företag och organisationer i Göteborgsområdet vilket effektiviserar genomförandet. Vid mätningen får de som deltar i studien först  information om produkten och studien varefter mätningen, som tar ca 2 min, genomförs.

Studien kommer att ge bolaget viktig information för fortsatt utveckling av algoritmer för MD100 och därigenom bidraga till CE-certifieringen. Mötet med dessa friska personer ger bolaget också möjlighet att få återkoppling på hur mätningen upplevdes.

-Det är ett utmärkt tillfälle att träffa människor och informera om stroke och traumatiska hjärnskador och samtidigt få berätta om hur Medfield bidrar till att förbättra den prehospitala vårdprocessen, säger Stefan Blomsterberg

Följ oss på www.medfielddiagnostics.com och LinkedIn

Stefan Blomsterberg

CEO

stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB