Press release from Companies

Publicerat: 2018-05-24 14:25:32

MedicPen AB: MedicPen AB vann ej upphandling i Norge

MedicPen AB vann ej upphandlingen i Norge gällande "Elektronisk medisineringsstøtte" till 29 kommuner. MedicPen kommer nu att analysera utfallet i syfte att dra lärdom inför kommande upphandlingar.

MedicPen har tillsammans med bolagets konsortiepartner CareConsult A/S deltagit i en upphandling gällande ”Elektronisk medisineringsstøtte” i 29 norska kommuner. Kommunerna valde vad som kan anses vara en äldre och mer beprövad lösning. Styrelsen i MedicPen kommer noggrant att analysera utfallet i syfte att dra lärdom inför kommande upphandlingar.

”Tyvärr valde kommunerna att satsa på dospåssystem istället för MedicPens produkt. Vi kommer dock att delta i fler upphandlingar, inte minst i Danmark där ledande kommuner vill frångå dospåssystemet. Vi gratulerar våra konkurrenter som vann upphandlingen och vill samtidigt framhålla att vi inte kommer att låta oss nedslås av resultatet utan kämpar på med målet att leda förändringen av medicinhanteringssystemen”, säger Fredrik Westman, VD MedicPen AB

Denna information är sådan information som MedicPen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2018.

För mer information kontakta:

MedicPen AB (publ), Fredrik Westman, VD, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, + 46 738 145 215. Eller besök www.medicpen.com

Om Medicpen

MedicPen utvecklar, tillverkar och säljer produkter som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på AktieTorget och har sitt säte i Lomma. Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB