Press release from Companies

Publicerat: 2018-05-24 17:27:36

Medfield Diagnostics AB: Valberedningens förslag inför årsstämman 2018

Valberedningen för Medfield Diagnostics AB beslutade vid ett möte 2018-05-24 att föreslå kommande bolagstämma att

• föreslå Ole Johansson som ordförande vid stämman, • antalet ordinarie styrelseledamöter i bolaget skall vara fem (5) och att antalet revisorer skall vara en (1) och att inga (0) revisorssuppleanter utses,

• till revisor utse ett registrerat revisionsbolag,

• arvoden till styrelsens ledamöter skall utgå, innebärande att arvode till ordförande skall utgå med två prisbasbelopp, och arvode till övriga ledamöter med ett prisbasbelopp var,

• arvode till revisor skall utgå enligt godkänd debitering för utfört arbete,

• omval sker av styrelseledamöterna Stefan Jacobsson, Mikael Persson och Bengt Arne Sjöqvist,

• nyval sker av Erik Brobjer och Claes Beckman som styrelseledamöter, en kort presentation bifogas nedan

• Mikael Persson utses som styrelsens ordförande,

• Frejs Revisorer AB omväljs till revisor i bolaget,

• de riktlinjer för valberedningens uppdrag som angavs inför tidigare bolagsstämmor bör ha fortsatt giltighet

• inget arvode skall utgå till valberedningens ledamöter.

Claes Beckman är grundare och föreståndare för KTHs center för trådlösa system ”Wireless@kth” och gästprofessor inom Antennsystem vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Styrelseledamot i Utvecklingsavdelningen AB, H&E Solutions AB och Claes Beckman Consulting AB. Teknisk rådgivare till InCoax AB och Allgon AB. Senior expert, Icomera AB. Claes är oberoende gentemot bolaget och dess större ägare.

Erik Brobjer är har omkring 15 års erfarenhet från olika roller inom farma och medtech industrin. Han har innehaft ett flertal olika ledande roller inom försäljning, marknadsföring och affärsutveckling lokalt i Sverige och även globalt. Just nu arbetar han som Global Market Development Director på Mölnlycke Healthcare med att identifiera och utveckla nya marknader. Erik är oberoende gentemot bolaget och dess större ägare.

Valberedningen för Medfield Diagnostics ABLäs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB