Press release from Companies

Publicerat: 2018-05-29 08:00:00

Double Bond Pharmaceutical International AB: Double Bond Pharma signerar avtal för distribution av Helixor produkter

Double Bond Pharmaceutical (DBP) och Helixor Heilmittel GmbH har idag signerat ett avtal för distribution av Helixor produkter i Sverige. Distributionen kommer att verkställas av Drugsson AB.

Helixor produkter används som integrativ cancerbehandling vilket betyder att produkterna erbjuds till patienter för att minska svåra biverkningar orsakade av deras cancerbehandling och därmed väsentligt förbättra livskvaliteten. Helixor produkter finns för integrative behandling av olika typer av cancer, både för de vanligaste men även för sällsynta typer av cancer, inklusive bröstcancer, kolorektal cancer, lungcancer och hjärncancer.

"I linje med vårt mål att bygga ett självförsörjande läkemedelsföretag med en balanserad portfölj bestående av både innovativa utvecklingsprodukter och färdiga säljprodukter är vi väldigt glada över att kunna lägga till den första onkologiprodukten till Drugssons portfölj, - säger Igor Lokot, VD för Double Bond Pharma. - Livskvalitet blir en allt viktigare parameter vid cancerbehandling och vi är stolta över att ha blivit en distributör av Helixor som en del av integrerad cancerbehandling.”

Helixor produkter är redan registrerade på EU marknaden och i Sverige och förväntas att börja generera intäkter inom Drugsson i Q4 2018.

Mer om Helixorhttp://www.helixor.com/

Denna information är sådan information som Double Bond Pharmaceutical International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2018. 


Fullständigt bolagsnamn:      Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) Organisationsnummer:          556991-6082 Aktiens kortnamn:                  DBP B Aktiens ISIN-kod:                    SE0007185525           För mer information, kontakta: Igor Lokot, VD Hemsida: http://www.doublebp.com/ Maila till: info@doublebp.com Blogg: http://blog.doublebp.com Följ oss på LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/double-bond-pharmaceutical?trk=co-feed-likes-one), Facebook (https://www.facebook.com/DoubleBondPharma/) och Twitter (https://twitter.com/DoubleBondPharm)!
Information om Double Bond Pharmaceutical International AB DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex - ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för denna formulering av temozolomid för behandling av gliom. Denna formulering utvecklas nu vidare för att registreras i EU och bär namnet SI-053 i DBPs pipeline. DBP har under senaste året även startat två dotterbolag, Drugsson AB för distribution av färdigutvecklade humana läkemedels- och medicintekniska produkter samt kosttillskott inom Skandinavien, samt FarmPharma AB för utveckling av innovativa veterinärmedicinska produkter.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Double Bond Pharmaceutical International AB