Press release from Companies

Publicerat: 2018-06-05 15:34:05

MedicPen AB: Teckningsperioden för MedicPens teckningsoption av serie TO4 är avslutad

Teckningsperioden för teckningsoption av serie TO4 avslutades den 1 juni 2018. Under perioden nyttjades 357 899 teckningsoptioner för teckning av lika många aktier vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 3,8 %. MedicPen tillförs därmed cirka 447.000 SEK.

357 899 aktier kommer att registreras på Bolagsverket under juni 2018. Efter registreringen uppgår aktiekapitalet till 7 036 709,3850 kronor fördelat på 112 586 870 aktier.

För mer information kontakta: 

MedicPen AB (publ), Fredrik Westman, VD, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, + 46 738 145 215. Eller besök www.medicpen.com

Denna information är sådan information som MedicPen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juni 2018.

Om MedicPen

MedicPen ska utveckla, tillverka och sälja produkter som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på AktieTorget och har sitt säte i Lomma.Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB