Press release from Companies

Publicerat: 2018-06-19 14:59:15

Medfield Diagnostics AB: Medfield Diagnostics AB etablerar samägt dotterbolag i Kina

Den kinesiska akutsjukvården är under stark tillväxt och representeras i dag av cirka 200.000 ambulanser och av cirka 22.000 kvalificerade akutsjukhus. Medfield har därför utvärderat den kinesiska marknaden samt träffat ett flertal representanter för kinesiska Medtech-företag som visar stort intresse för Medfields teknologi och för MD100.

Styrelsen för Medfield Diagnostics AB har, som ett resultat av detta, beslutat att bilda ett Joint Venture dotterbolag tillsammans med Business Research Ltd för att utveckla affärspotentialen i Asien och specifikt i Kina.

Bolaget, Medfield Asia Ltd, kommer att ha sitt säte i Hongkong och ägas till 80 procent av Medfield och till 20 procent av Business Research Ltd.

Genom samarbetet planerar Medfield att snabbt kunna nå ut till en marknad med en hög tillväxtpotential där Business Research har en mångårig kunskap och erfarenhet av att etablera life science-bolag i Asien. Genom samarbetet får Medfield Asia Ltd omgående en fungerande organisation på plats vilket är oerhört viktig i en marknad som Kina. Något som annars kommer att ta lång tid för oss att bygga upp.” säger VD Stefan Blomsterberg, Medfield”

Informationen i detta pressmeddelande meddelas enligt EU: s förordning om marknadsmissbruk. Informationen släpptes för offentliggörande genom Spotlightstockmarket och den kontaktperson som anges vid tidpunkten för offentliggörandet. 


Om Medfield Diagnostics AB (publ):

Medfield är ett svenskt bolag med huvudkontor i Göteborg som utvecklar medicinteknisk utrustning baserat på mikrovågsteknologi och har som mål att förbättra diagnosticering av hjärnskador. Tidig diagnos av stroke och traumatiska hjärnskador möjliggör snabbare behandling, minimerar onödigt lidande, ökar livskvalititeten och förbättrar patientens chans till tillfrisknande vilket leder till kostnadsbesparingar för både vård och samhälle.

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Om BRL:

Business Research Ltd är ett Hongkong baserat konsultföretag helt fokuserat inom Life science och som har lång erfarenhet av att etablera företag på den asiatiska marknaden genom att tillföra ett etablerat lokalt nätverk av kontakter liksom personal på plats.

För mer information kontakta:

Lennart Dreyer, CEO Business Research Ltd Tel +46735007275

lennart@asiabrl.com


Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB