Press release from Companies

Publicerat: 2018-06-21 08:09:17

Double Bond Pharmaceutical International AB: Klinisk prövning av Inofer har godkänts av Läkemedelsverket

Som tidigare meddelats har Double Bond Pharmas dotterbolag Drugsson AB förvärvat rättigheterna till Inofer (ferrosuccinat) järntabletter i Sverige. Trots att Inofer har funnits på den franska marknaden i 20 år behöver produkten ett separat godkännande av Läkemedelsverket för att kunna tillhandahållas i Sverige.

Läkemedelsverket och forskningsetiknämnden har den 20e juni godkänt en svensk klinisk prövning av Inofer-tabletter som ska genomföras vid Skellefteå lasarett och ledas av överläkare Kurt Boman, senior professor vid Umeå universitet. Patientgruppen är vuxna och äldre med samtidig hjärtsvikt och järnbrist. Målsättningen är att studera upptaget av ferrosuccinat under minst 3 månaders behandling av patienterna med hypotesen att ferrosuccinat ska ge en ökning av järnnivåerna i blodet med i medeltal 25 mikrogram/liter. Studien startar i augusti 2018 m.h.a en extern sponsor.

”Vi hoppas att Inofer visar sig ge en förväntad ökning av järnnivåerna hos hjärtsviktspatienterna i den kommande kliniska studien” kommenterar Igor Lokot, VD för Double Bond Pharma och Drugsson Pharma.

Mer om järnbrist och hjärtsvikt:

Omkring 15 % av världens befolkning lider av järnbrist. Cirka 250 000 personer i Sverige har symptomgivande hjärtsvikt och hälften av dessa har samtidig järnbrist. Denna kombination av diagnoser leder till ökade symtom och ofta till sjukhusinläggningar. Behandling med vanliga järntabletter fungerar inte på grund av otillräckligt upptag från tarmen. För att behandla järnbrist hos hjärtsviktpatienter måste därför i dagsläget järninnehållande läkemedel injiceras intravenöst på en vårdinrättning, vilket är resurskrävande. Om det visar sig att ferrosuccinat-tabletter kan behandla järnbrist hos hjärtsviktpatienter skulle det innebära en betydande vinst för patienterna och för sjukvården eftersom behandlingen i så fall kan genomföras i hemmet.

Denna information är sådan information som Double Bond Pharmaceutical International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juni 2018.

____________________________________________________________________

Fullständigt bolagsnamn:   Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:       556991-6082
Aktiens kortnamn:               DBP B
Aktiens ISIN-kod:                 SE0007185525 
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Blogg: http://blog.doublebp.com

Följ oss på LinkedIn, Facebook och Twitter!

____________________________________________________________________

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för denna formulering av temozolomid för behandling av gliom. Denna formulering utvecklas nu vidare för att registreras i EU och bär namnet SI-053 i DBPs pipeline. DBP har under senaste året även startat två dotterbolag, Drugsson AB för distribution av färdigutvecklade humana läkemedels- och medicintekniska produkter samt kosttillskott inom Skandinavien, samt FarmPharma AB för utveckling av innovativa veterinärmedicinska produkter.  Läs mer hos Cision
Läs mer om Double Bond Pharmaceutical International AB