Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-06-26 14:45:06

ahaWorld AB: ahaWorlds företrädesemission tecknades till ca 86 procent

ahaWorld AB (publ) har i maj/juni 2018 genomfört en företrädesemission vilket tillför bolaget ca 17,4 MSEK före emissionskostnader och kvittningar.

Efter avslutad teckningsperiod visar sammanräkningen i ahaWorld AB:s (publ) företrädesemission att totalt 25 201 985 units tecknades, vilket motsvarar en teckningsgrad om ca 86 procent. 17 620 615 units, ca 12,3 MSEK, motsvarande cirka 60,1 procent av erbjudandet tecknades med stöd av uniträtter. 7 581 370 units tecknades utan företräde, motsvarande cirka 25,9 procent av erbjudna units. Ingivarna av teckningsförbindelser ingår i ovanstående med motsvarande cirka 2 500 000 kr.

Kvittningar kommer att genomföras av delar av tecknade belopp avseende ingivna brygglån om totalt ca 3 MSEK, dels kvittningar från närstående bolag till styrelseledamot Özkan Ego om ca 1 MSEK och dels till Intelligento AB, närstående bolag till styrelseledamoten Joakim Dahl med ca 2 MSEK. Garanter i transaktionen som valt kvittning ingår i ovanstående med 395 715 units.

Aktiekapitalet ökar genom emissionen med 2 801 510 kronor till 4 755 531 kronor. Utestående antal aktier kommer därmed att uppgå till 42 780 074 stycken efter emissionens registrering vid Bolagsverket. Smärre justeringar av ovanstående kan komma att ske i samband med registreringen vid Bolagsverket. Özkan Ego har utöver ovanstående kvittning tecknat units via bolag för ca 1,2 MSEK och kommer att ha en ägarandel om ca 12% av antalet aktier i bolaget. Joakim Dahl har utöver ovanstående kvittning tecknat units via bolag för ca 2 MSEK och kommer efter emissionen att ha en ägarandel om ca 13% av antalet aktier i bolaget.

Avräkningsnotor skickas ut idag och samtliga tecknare utan företräde har erhållit full tilldelning. G&W Fondkommission är finansiell rådgivare i transaktionen och Aqurat FK AB är emissionsinstitut.

Bolagets VD Erik Ahlberg kommentarer: ”Det är glädjande att vi kunnat genomföra emissionen som nu ger oss möjlighet att realisera planen att nå lönsamhet genom tydligare varumärkespositionering och utökad strategisk marknadsföring. Ett första steg i att tydliggöra våra spelsajter var lanseringen av Pay-and-Play till MoboCasino vilket redan gett positiv respons från spelkunder. Vidare är det glädjande att notera att det finns ett betydande intresse för vårt bolag bland investerare med god uppslutning i emissionen från befintliga och nytillkomna investerare. Vi ser nu med tillförsikt och stora förhoppningar fram mot resten av 2018. ”

För ytterligare information kontakta Erik Ahlberg, VD ahaWorld AB, +46 (0)725-03 35 35, e-post: erik.ahlberg@ahaworld.se, eller se www.ahaworld.se.

Denna information är insiderinformation som ahaWorld AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juni 2018. Om aha-koncernen

Koncernen äger flera speloperatörer som bedriver spelverksamhet på internet.  ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Koncernens kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Michael Bryne CFO kontakt 070-420 84 15 michael@ahaworld.se - Länkar: http://www.ahabingo.com, http://www.ahacasino.com, http://www.ahaworld.se http://www.mobocasino.com, http://www.swedencasino.com.

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB

Prenumeration