Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-08-07 08:30:00

ahaWorld AB: ahaWorld: Handel med teckningsoptioner av serie TO3 inleds den 14 augusti 2018

Den 14 augusti 2018 inleds handel med ahaWorld AB (publ):s (AHA World) teckningsoptioner av serie TO3, vilka nyemitterades i samband med ahaWorlds emission av units i juni 2018.

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag

  • Teckningsoptioner av serie TO3 kommer från och med den 14 augusti 2018 att vara föremål för handel på Spotlight Stock Market.
  • Innehav av två (2) teckningsoptioner av serie TO3 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 0,90 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner planeras att äga rum från och med den 1 augusti 2019 till och med den 30 augusti 2019.
  • Teckningsoptioner av serie TO3 har ISIN-kod SE0011282532.

Finansiell rådgivare G&W Fondkommission har agerat finansiell rådgivare till ahaWorld i samband med företrädesemissionen.


För ytterligare information kontakta Erik Ahlberg, VD ahaWorld AB, +46 (0)725-03 35 35, e-post: erik.ahlberg@ahaworld.se, eller se www.ahaworld.se.
Om aha-koncernen Koncernen äger flera speloperatörer som bedriver spelverksamhet på internet.  ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Koncernens kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Michael Bryne CFO kontakt 070-420 84 15 michael@ahaworld.se - Länkar: http://www.ahabingo.com, http://www.ahacasino.com, http://www.ahaworld.se http://www.mobocasino.com, http://www.swedencasino.com.

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB

Prenumeration