Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-08-16 11:49:29

ahaWorld AB: Flaggningsmeddelande

ahaWorld AB informerar om två aktieägare som utökat sitt innehav till över 10%

Vision Invest AB har via avslutad emission den 24 juli ökat sitt innehav med 4 750 000 aktier i ahaWorld AB. Vision Invest AB ägde sedan tidigare 1 410 933 aktier (8,03 %) och efter emissionen uppgår innehavet till totalt 6 160 933 aktier, motsvarande 14,4 % av aktiekapitalet och rösterna. 

Styrelseledamot Joakim Dahl har via närstående bolag, Intelligento AB, efter avslutad emission den 24 juli ökat sitt innehav till 5 791 284 aktier. Intelligento AB ägde sedan tidigare inga aktier i ahaWorld AB och efter emissionen uppgår innehavet till 5 791 284 aktier, motsvarande 13,54 % av aktiekapitalet och rösterna.

"Det är väldigt glädjande att våra ägare visat oss ett stort förtroende i att vända verksamheten till en stark och lönsam tillväxt. Ett förtroende som vi vill förvalta på det bästa sätt genom att skapa ett långsiktigt aktieägarvärde". - Erik Ahlberg, VD ahaWorld

För ytterligare information kontakta Erik Ahlberg, VD ahaWorld AB, +46 (0)725-03 35 35, e-post: erik.ahlberg@ahaworld.se, eller se www.ahaworld.se.
Om aha-koncernen Koncernen äger flera speloperatörer som bedriver spelverksamhet på internet.  ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Koncernens kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Michael Bryne CFO kontakt 070-420 84 15 michael@ahaworld.se - Länkar: http://www.ahabingo.com, http://www.ahacasino.com, http://www.ahaworld.se http://www.mobocasino.com, http://www.swedencasino.com.

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB

Prenumeration