Hem

Reports

Publicerat: 2018-08-23 08:30:00

ahaWorld AB: ahaWorld AB: Delårsrapport Q2

ahaWorld (publ) 1 April - 30 Juni 2018. Spelöverskottet ökar samtidigt som bolaget fortsätter att utveckla sina varumärken

Sammanfattning av andra kvartalet

• Spelöverskottet ökade med 14%
• Spelomsättningen ökade med 56%
• EBIT minskade med 7 procentenheter
• Pay & Play lanserat på MoboCasino
• Emission genomförd, tecknad till 86%

Under årets första halvår har spelöverskottet ökat med 3 % och spelomsättningen med 39 %. EBITDA förbättrades jämfört med första halvåret 2017 främst pga. att resurserna i bolaget har fördelats om till utveckling av bolagets plattformar för bingo och kasino. EBIT försämrades jämfört med första halvåret 2017 pga. högre avskrivningar som härstammar från den ökade investeringen och utvecklingen bolaget gjort i sina plattformar för bingo och kasino.

Det andra kvartalet i perioden står för den största ökningen av spelöverskottet med 14 % samt med 56 % på spelomsättningen. Ökningen härstammar främst från våra kasinovarumärken. EBITDA har försämrats jämfört med andra kvartalet 2017 främst pga. att investeringar har gjorts i personal i nyckelpositioner. Mer resurser har också lagts på marknadsföring för koncernen, främst IR-aktiviteter för att öka kännedom och investerarintresse för bolaget. EBIT försämrades jämfört med andra kvartalet 2017 pga. högre avskrivningar som härstammar från den ökade investeringen och utvecklingen bolaget gjort i sina plattformar för bingo och kasino.

Väsentliga händelser under perioden

- Den 14 juni lanserade bolaget Pay & Play på varumärket MoboCasino. I samband med detta lanserades en helt ny design för hemsidan.

- Under perioden genomfördes en företrädesemission som tecknades till ca 86 %. I samband med emissionen fick bolaget in två nya storägare som tillsammans har ett innehav på ca 28 % av bolagets aktiekapital och röster.

- Bolaget har genomfört en översyn av varumärkena och definierat varje varumärke för att tydligare rikta in sig på respektive målgrupp.

Väsentliga händelser efter perioden

- Bolaget har påbörjat sin licensansökan för den svenska spelmarknaden för både bingo och kasino.

- I augusti lanserades ett nytt lojalitetsprogram för MoboCasino i syfte att erbjuda spelare incitament för ett långsiktigt spelande med oss. Programmet är utformat så att det ger en transparant och enkel överblick för spelaren av de fördelar vi erbjuder. Systemet är nivåbaserat där varje högre nivå ger ökade fördelar. Ju mer man spelar desto mer ges tillbaka till spelaren. Ett system som tilltalar högfrekventa storspelare.

Erik Ahlberg, VD ahaWorld

"Kasino drar positiv utveckling under kvartalet.

Under första halvåret har två av de befintliga kasinona förbättrat designen och spelupplevelsen. Med SwedenCasino såg vi en förbättrad konvertering från registrerade till betalande spelare och i juni lanserades ”Pay and Play” för MoboCasino.
Konverteringen överlag har kraftigt förbättrats under perioden och gått från genomsnittligt 10% Q2 2017 till 55% Q2 2018. Arbetet med varumärkena har också givit ett förbättrat spelöverskott och NGR.

Vi nöjer oss inte 

Detta är bra indikationer på att våra förändringar uppskattas av kunderna och förtroendet har ökat. Arbetet fortsätter och ökar i intensitet när vi får positiv respons från kunder. Efter periodens utgång har vi också lagt till lojalitetsprogram för MoboCasino som genom sin enkelhet är lätt att förstå och ger kunderna stora fördelar i sitt spelande med oss.

Emission och nya storägare

Under kvartal 2 genomfördes en emission som tecknades till 86% och gav oss två nya storägare som tillsammans har ett innehav på ca 28%. Det är mycket glädjande att våra ägare och nya ägare visat oss det förtroendet.
I juli var emissionslikviden tillgänglig och ger oss en styrka i att intensifiera vårt arbete kring varumärkena för både Bingo och Kasinon i syfte att öka tillväxten av aktiva spelare och höja spelarvärdena genom CRM, lojalitetssystem och marknadsföring.

Arbetet med affiliatepartners har efter tester under perioden visat gott resultat. Vi kommer nu öka antalet partners för att nå en större tillströmning av besökare till siterna både för Bingo och Kasino.

Vi är i full färd med att förbereda oss för att verka på en svensk reglerad marknad där vi ser stora möjligheter för våra varumärken. Vi utvärderar även noggrant inträde på ett antal nya marknader."


För ytterligare information kontakta Erik Ahlberg, VD ahaWorld AB, +46 (0)725-03 35 35, e-post: erik.ahlberg@ahaworld.se, eller se www.ahaworld.se.
Om aha-koncernen Koncernen äger flera speloperatörer som bedriver spelverksamhet på internet.  ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Koncernens kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Michael Bryne CFO kontakt 070-420 84 15 michael@ahaworld.se - Länkar: http://www.ahabingo.com, http://www.ahacasino.com, http://www.ahaworld.se http://www.mobocasino.com, http://www.swedencasino.com.

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB

Prenumeration