Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-08-24 14:35:17

EQL Pharma AB: Anders Månsson blir ny styrelsemedlem i EQL Pharma AB

Malmö-sonen Anders Månsson har lång erfarenhet från Läkemedelsindustrin, och har tidigare arbetat i seniora roller i större läkemedelskoncerner, bl.a. Ferring och LEO Pharma. Han har arbetat internationellt - från London, Lausanne och Köpenhamn, men har sedan förra året en operativ roll som VD och delägare i Lundabaserade Longboat Explorers AB, ett stamcells-fokuserat bolag i Lund. Anders är också styrelseledamot i Respiratorius AB, samt styrelseordförande i CanImGuide Therapeutics AB.

”Jag har lärt känna Anders väl under de år vi arbetat tillsammans i Respiratorius och Longboat. Vi kompletterar varandra och arbetar väl ihop. Med EQLs förestående expansion blir Anders erfarenhet allt mer relevant att ha i styrelsen”, säger Christer Fåhraeus.

”Det ska bli spännande att lära känna EQL Pharma på djupet. Jag bedömer att det finns stora möjligheter för att utvidga verksamheten, också utanför Sverige, och bl.a. där hoppas jag att min erfarenhet kan vara till gagn för bolaget”, säger Anders Månsson

Anders Månsson invaldes formellt i EQL Pharmas styrelse vid stämman 22 augusti.

Länkar till nyhetshistorik på Anders Månsson:
https://www.8till5.se/2017-06-09/lakemedelshojdare-gar-till-skansk-stamcellsstartup
https://www.8till5.se/2015-11-28/skaningen-som-fixade-leo-pharmas-jatteaffar


För ytterligare information, vänligen kontakta: Christer Fåhraeus VD EQL Pharma AB (publ) Telefon: +46 (0) 705 - 60 90 00 E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com Hemsida: www.eqlpharma.com 
EQL Pharma AB (publ) i korthet EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget marknadsför för närvarande 9 nisch-generika (dvs generika med liten eller ingen konkurrens bortsett från originalläkemedlet) på den svenska och danska marknaden, i tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2018 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. EQL Pharma bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 7 (7) personer och är noterat på Spotlight Stock Market. EQL Pharma bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat Indien och Kina.

Läs mer hos Cision
Läs mer om EQL Pharma AB

Prenumeration