Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-08-24 15:02:21

EQL Pharma AB: Magnesium EQL Pharma

Läkemedlet Magnesium EQL Pharma har idag blivit godkänt för försäljning av svenska Läkemedelsverket. 

Magnesium EQL Pharma används vid diagnostiserad eller misstänkt magnesiumbrist samt som profylax vid idiopatisk recidiverande njurstenssjukdom.

Läkemedlet Magnesium EQL Pharma är en uttalad nischgenerika där EQL Pharma blir det enda, och första, generika på den svenska marknaden på drygt 35 år. Produkten är medelstor med ca 8 MSEK i total årlig försäljning på den svenska marknaden.

Produkten förväntas lanseras runt årsskiftet 2018/2019.


För ytterligare information, vänligen kontakta: Christer Fåhraeus VD EQL Pharma AB (publ) Telefon: +46 (0) 705 - 60 90 00 E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com Hemsida: www.eqlpharma.com 
EQL Pharma AB (publ) i korthet EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget marknadsför för närvarande 9 nisch-generika (dvs generika med liten eller ingen konkurrens bortsett från originalläkemedlet) på den svenska och danska marknaden, i tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2018 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. EQL Pharma bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 7 (7) personer och är noterat på Spotlight Stock Market. EQL Pharma bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat Indien och Kina.

Läs mer hos Cision
Läs mer om EQL Pharma AB

Prenumeration