Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-09-03 08:41:45

ahaWorld AB: ahaWorld: 995% ökning av spelarinsättningar på MoboCasino i augusti jämfört med samma period 2017

Satsningar på produkt, varumärken och erbjudanden har visat sig vara gynnsamma på den svenska marknaden. Efter lanseringen av ett nytt MoboCasino den 14 juni har bolaget sett en stark juli månad och en ännu starkare augusti.

Sammantaget för samtliga varumärken har ahaWorld visat en NGR-ökning (Net Gaming Revenue) för augusti på 82% (179 211 eur aug 2018 jämfört med 98 449 eur aug 2017). MoboCasino som är det snabbast växande varumärket genererade 995% ökning i spelarinsättningar (183 075 eur aug 2018 jämfört med 18 400 eur aug 2017) och en ökning i NGR på 516% (43 067 eur aug 2018 jämfört med 8 346 eur aug 2017). 

”Det är viktigt för oss att våra ansträngningar ger resultat i form av uppskattning från spelarna. Vi fortsätter vår satsning med ökad marknadsföring och strategiska samarbeten. För att öka vår kraft ytterligare har vi initierat och genomför en kraftig sanering av kostnader som inte tillför spelarvärde. Vår ambition är att åstadkomma kostnadsbesparingar motsvarande ca 5 Mkr på helårsbasis och vi kommer se effekter av detta redan på kort sikt”, säger VD Erik Ahlberg.

”Det är väldigt inspirerande att vi med små marknadsföringsinsatser men med ett tydligt produktfokus får så positiva effekter i spelarinsättningar och omsättning. Vi måste beakta att vi huvudsakligen ser denna effekt på en marknad, Sverige. När vi ser att det vi gör fullt ut fungerar är vi beredda att vidga detta till andra marknader”, säger Erik Ahlberg vidare.

Denna information är insiderinformation som ahaWorld AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 september 2018. 


För ytterligare information kontakta Erik Ahlberg, VD ahaWorld AB, +46 (0)725-03 35 35, e-post: erik.ahlberg@ahaworld.se, eller se www.ahaworld.se.


Om aha-koncernen

Koncernen äger flera speloperatörer som bedriver spelverksamhet på internet.  ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Koncernens kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Michael Bryne CFO kontakt 070-420 84 15 michael@ahaworld.se - Länkar: http://www.ahabingo.com, http://www.ahacasino.com, http://www.ahaworld.se http://www.mobocasino.com, http://www.swedencasino.com.

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB

Prenumeration