Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-09-17 14:10:50

MedicPen AB: PRV har beviljat patent - skyddar MedicPens världsunika läkemedelsdispenser

Svenska Patent och Registreringsverket har meddelat att man avser att bevilja MedicPens ansökan om patent på bolagets läkemedelsdispenser Medimi®Smart. Bolaget avser att lämna in fler ansökningar i syfte att skydda produkten i Sverige och på andra marknader.

Det beviljade patentet omfattar flera olika funktioner i Medimi®Smart. Sedan tidigare har MedicPen lämnat in en så kallad PCT-ansökan, Patent Cooperation Treaty, vilket är en internationell överenskommelse som innebär att en patentansökan på ett språk anses vara ingiven i samtliga 150 medlemsländer samtidigt. I ett senare skede bestämmer bolaget vilka länder som patentet bör vara aktivt.

- Bolaget är inne i en process tillsammans med vår patentbyrå där vi har som mål att skydda funktioner och tillbehör. Målet är att lämna in fler ansökningar och därigenom bygga upp patentportföljen och skapa barriärer som skyddar bolaget och Medimi®Smart, säger Theodor Sandström, CTO MedicPen AB.

Patentbyrån Ström & Gulliksson och advokatbyrån Gulliksson är MedicPens rådgivare i samband med ansökningar om patent, designskydd, etc.

För mer information kontakta:

MedicPen AB (publ), Fredrik Westman, VD, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, + 46 738 145 215. Eller besök www.medicpen.com

Om Medicpen

MedicPen ska utveckla, tillverka och sälja produkter som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market och har sitt säte i Lomma.Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB

Prenumeration