Market Notices

Publicerat: 2018-10-01 10:07:12

Spotlight: Marknadsmeddelande 227/18 - Information om företrädesemission i MedicPen AB

Den 3 oktober 2018 är sista dag för handel i bolagets aktie (MPEN) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 4 oktober 2018.

För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie, för 0,35 SEK (1:2 á 0,35 SEK).

Teckningsrätterna kommer att handlas på Spotlight Stock Market mellan den 10 oktober 2018 till och med den 24 oktober 2018.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 10 oktober 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 10 oktober 2018 till och med den 26 oktober 2018.

Information om teckningsrätten:
Kortnamn: MPEN TR
ISIN-kod: SE0011751908
Orderbok-ID: 4LTX
CFI: RSSXXR
FISN: MEDICPEN/SUBS RTS NL PD
Första handelsdag: 10 oktober 2018
Sista handelsdag: 24 oktober 2018
Market Segment: SPSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: MPEN BTA
ISIN-kod: SE0011751916
Orderbok-ID: 4LTV
CFI: ESNUFR
FISN: MEDICPEN/SH
Handelsperiod: 10 oktober 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket. 
Market Segment: SPSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 3 oktober 2018.

Stockholm den 1 oktober, 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB