Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-10-10 09:30:47

MedicPen AB: Uppdatering från MedicPen - Testerna i Danmark och ny patentansökan

Skarpa tester pågår i Danmark

Tester av medicinhanteringssystemet pågår i Danmark sedan slutet av september. Flera Medimi®Smart har placerats på ett så kallat hjemmeplejekontor i syfte att kommunens personal ska säkerställa att medicineringen sker korrekt och att rätt dos dispenseras. Ambitionen är att inom kort skala upp testerna i samband med att Medimi®Smart placeras ut hos patienter. Målsättningen att 100 Medimi®Smart ska användas av patienter i januari/februari 2019 kvarstår. Vidare är målsättningen att cirka 700 Medimi®Smart ska användas av patienter 2021/2022.

Vi kan redan nu konstatera att hela systemet och den uppdaterade Medimi®Smart fungerar avsevärt bättre i jämförelse med när tester genomfördes i början av året. Anledningen är att MedicPen och våra samarbetspartners är bättre förberedda. Bedömningen är också att MedicPen kommit till rätta med de problem som uppstod på grund av kassetternas utformning och buggar i software. Vidare har de åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med fel hos våra samarbetspartners gett goda resultat.

För att minimera framtida problem vid implementeringen i Danmark genomför MedicPen kontinuerligt omfattande stresstester av Medimi®Smart parallellt med testerna i Danmark. På tio minuter dispenserar vi mediciner motsvarande två till fyra veckors dispensering hos patient.

Ytterligare en patentansökan är inlämnad

MedicPen har lämnat in ytterligare en patentansökan. Ansökan rör kassetten som ska fyllas med tabletter och placeras i Medimi®Smart. Den nya kassetten som tagits fram under sommaren ska minimera risken för att tabletter fastnar i kassetten och därmed minska risken för feldispenseringar.

Målsättningen med ansökan är att skydda produkten i sin helhet, men framför allt att förhindra att företag kopierar och producerar kassetter i syfte att säljas till och användas av kunder som köpt eller leasar Medimi®Smart.

Aktieägarträffar - byte av plats vid träffen i Skåne

Aktieägarträffen som ska äga rum den 22 oktober kommer att flyttas till bolagets kontor i Lomma. Träffen äger rum klockan 17.00-19.00 på Zinkgatan 2 i Lomma. Det bjuds på mat och dryck. MedicPens styrelseordförande Sigrun Axelsson deltar vid träffen jämte VD Fredrik Westman och CTO Theodor Sandström.

MedicPen har hittills arrangerat två aktieägarträffar, dels i Stockholm och dels i Göteborg. MedicPens VD Fredrik Westman och CTO Theodor Sandström har framträtt och samtalat med aktieägare. Från bolagets sida anser vi att det varit oerhört givande att träffa aktieägare för att lyssna på åsikter och svara på frågor samt inte minst få möjlighet att mer ingående beskriva arbetsprocesser och visa Medimi®Smart.

Sverige

Bolaget har upprättat kontakt med ett antal presumtiva samarbetspartners i Sverige i syfte att få till stånd ett pilotprojekt i en svensk kommun. Vi bedömer att detta är ett lämpligt första steg att introducera Medimi®Smart i Sverige.

USA

Bolaget har nu tillsammans med vår amerikanska samarbetspartner genomfört tekniska anpassningar av Medimi®Smart kopplat den till Flex-systemet. Därmed kan arbetet med att bearbeta lämpliga distributörer, samarbetspartners och kunder starta.

För mer information kontakta:

MedicPen AB (publ), Fredrik Westman, VD, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, + 46 738 145 215. Eller besök www.medicpen.com

Om Medicpen

MedicPen ska utveckla, tillverka och sälja produkter som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market och har sitt säte i Lomma.Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB

Prenumeration